CHP'nin 9 maddelik Acil Güven Artırıcı Tedbirler önerisi açıklandı

CHP'nin 9 maddelik Acil Güven Artırıcı Tedbirler önerisi açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında Acil Güven Artırıcı Tedbirler Önerisi'ni kamuoyu ile paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında Acil Güven Artırıcı Tedbirler Önerisi'ni açıkladı.

9 Maddelik Acil Güven Artırıcı Tedbirler Önerisi detaylarıyla şöyle oldu:


ACİL GÜVEN ARTIRICI TEDBİRLER ÖNERİSİ

“Şartlar ağır ve tedirgin olmakta haklısınız, ama unutmayın ki CHP var ve biz bu ülkenin geleceğinin kararmasına izin vermeyeceğiz”

Şu anda içinde bulunduğumuz buhranın temel sebebi, gerek içeride, gerekse dışarıda AKP yönetimine güvenin sıfırlanmasıdır. Dolayısıyla acilen alınması gereken tedbirler, mevcut güven bunalımını ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.


 
KAMUDA CİDDİ BİR İSRAFA SON PROGRAMI AÇIKLANMALIDIR…
 

Kamu ciddi ve anlamlı bir “israfa son” programı açıklamalıdır. Bu çerçevede aciliyeti bulunmayan (yazlık saray ve benzeri) tüm kamu yatırımları durdurulmalı, Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelerden vazgeçildiği açıklanmalıdır. Makam aracı ve uçak saltanatına son verilmeli, sınırlı sayıda makam aracı ve iki uçak dışında tüm makam araçları satılmalı, temsil tören harcamaları zorunlu hallerle sınırlandırılmalıdır.

 

KAMU MALİ YÖNETİMİNİ VE BÜTÇE BİRLİĞİNİ BOZAN UYGULAMALARA SON VERİLECEĞİ TAAHHÜT EDİLMELİDİR. GELİR İDARESİ VE VERGİ DENETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SİYASET GÖLGESİ KALDIRILMALDIR.
Vergi denetimlerinin siyasi amaçla yapılmayacağı, bütçe birliğini bozan uygulamalar son verileceği, bütçe dışı fonların bütçe içine alınacağı ve tümünün Sayıştay denetimine alınacağı açıklanmalıdır.

 

BAĞIMSIZ KURUMLARA SİYASİ MÜDAHALE OLMAYACAĞI GARANTİSİ VERİLMELİDİR.
 

Merkez Bankası Başkanı ve tüm Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri görevden alınmalıdır.

 

Başkanlığa (mümkünse MB kökenli) hem iç hem dış kamuoyunda güvenilir bir isim getirilmelidir.

 

Yeni Başkan, yardımcılarını ve PPK üyelerini uyumlu çalışabileceği isimler arasından (Hükümetin atayacağı bir üye hariç) kendisi seçmelidir.

 

2019 Mart ayından itibaren satılan TCMB rezervlerinin hangi gerekçeyle, kimlere hangi yöntemle satıldığı açıklanmalıdır.

 

Mevcut mevzuatta son dönemde yapılan ve TCMB Başkanının görevden alınmasını kolaylaştıran hükümler kaldırılmalıdır.

Başkanın belli bir süre (en az 5 yıl) Cumhurbaşkanı ya da başka bir merci tarafından görevinden alınmaması sağlanmalıdır.

 

Aynı şekilde BDDK Başkanı ve kurul üyeleri hemen değiştirilmelidir. Yerlerine siyaset dışından güven veren, liyakat sahibi isimler getirilmelidir.

 

BİR ANAYASAL KURUM OLAN “EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY” GECİKMEKSİZİN TOPLANMALIDIR…
 

Sorunu yaşayanlar ile sorunu çözecek olanlar aynı masada oturup, çözüm üretmelidirler…

 

 

DÖVİZ GARANTİLİ TÜM KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ) VE YAP İŞLET DEVRET (YİD) PROJELERİNDEKİ DÖVİZ GARANTİLERİ HAKKANİYET ÖLÇÜLERİNDE TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.
 

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan mücbir sebep koşulları dikkate alınarak anlaşmalar hakkaniyet ölçülerinde revize edilmelidir.

Proje yüklenicilerinin kamuya olan (kira ve benzeri) yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmalı, şayet bu yükümlülükler yerine getirilemez ise proje konusu varlıklar kamulaştırılmalıdır.

 

 

BANKALARDAKİ TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK SORUNUNA YÖNELİK GERÇEKÇİ BİR PLANIN HIZLA UYGULAMAYA KONULACAĞI TAHHÜT EDİLMELİDİR.
 

Kamu Bankalarından bazı iş adamlarına verilen döviz ve TL cinsi kredilerin geri ödemelerinin gerçekleştirilmediği, bunun için sürekli yeniden yapılandırılmalarla zaman kazanıldığı Sayıştay Raporlarıyla da sabittir. Kamu Bankaları, hızla yerine getirilmeyen yükümlülüklerin (faiz ve anapara ödemeleri) tahsili yoluna gitmelidir.

 

SALGININ EN ÇOK ETKİLEDİĞİ KESİMLER İÇİN “TOPLUMSAL DAYANIŞMA” PROGRAMI AÇIKLANMALIDIR.
 

Yukarıda zikredilen tasarruflardan elde edilecek kaynak hızla reel sektöre, ağırlıkla esnaf, mikro işletme ve KOBİ’lere çok uygun koşullarda tahsis edilmelidir.

 

KISA VADEDE BELLİ BİR İSTİHDAM OLANAĞI YARATILMALIDIR.
 

Seçici bir yaklaşımla tespit edilen kamu altyapı yatırımları vasıtasıyla kısa sürede geniş istihdam olanakları yaratılmalıdır. Bu yatırımların finansmanı için Hazine’nin bir miktar daha borçlanma alanı mevcuttur.  Ayrıca boş olan sağlık, eğitim ve engelli kadrolarına KPSS puanlarıyla mülakatsız (torpilsiz) atamalar ivedilikle yapılmalıdır…    

 

(Erdoğan’ın şahsım hükümetinin izlediği ekonomi politikası bırakın istihdam yaratmayı, işi olduğu halde son iki yılda 1 milyon 926.000 kişinin işini kaybetmesine yol açtı)

 

İZLENEN KAVGACI, İHVANCI DIŞ POLİTİKA TERKEDİLİP, DIŞ POLİTİKA “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” EKSENİNE OTURTULMALIDIR.
 

Yanlış dış politikanın Türkiye’ye getirdiği ek maliyetler süratle giderilmeli tüm komşularımızla yeniden güven tesis edilmelidir.

 

Söz konusu ACİL tedbir paketinin açıklanmasıyla, AK Parti ve Cumhurbaşkanı’na rağmen, güven tesisi konusunda bir miktar yol alınmış olacaktır. Akabinde daha ayrıntılı bir ekonomik programın açıklanması ve buna uyulacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir.   

 

Bunlardan sonra asıl yapılması gereken ise “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme” dönüştür…