Cumartesi tatil mi?, değil mi? Yargıtay'dan “Cumartesi Mesaisi” için emsal karar

Cumartesi tatil mi?, değil mi? Yargıtay'dan “Cumartesi Mesaisi” için emsal karar

Fazla çalışmaları için İş Mahkemesi’ne başvuran bir işçi, eski işvereninden tahsil edilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Tarafların itirazını değerlendiren Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Cumartesi Mesaisi için emsal bir karara imza attı

Fazla çalışmaları için İş Mahkemesi’ne başvuran bir işçi, eski işvereninden tahsil edilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Tarafların itirazını değerlendiren Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Cumartesi Mesaisine ilişkin emsal bir karara imza attı.

Kararda; davalı işyerinde haftanın 5 gününün iş günü olduğu ve Cumartesi ve Pazar günleri çalışıldığında bu çalışmanın hafta tatili çalışması olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı vurgulandı.

İşyerinde normalde cumartesi günleri çalışılması veya çalışılmaması işverenin yönetim hakkından kaynaklandığının ifade edilen Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise o gününün işgünü sayılması gerektiği, davalı işyerinde ise haftanın 6 gününün iş günü, 1 gününün hafta tatili olduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Mahkemece cumartesi ve pazar gününün hafta tatili olarak kabul edilmesi hatalıdır.

Yine, bu hesaplama yöntemine göre fazla çalışma ücretinin davacı yararına değişmesi halinde, davacının fazla çalışmalarının hafta tatili olarak hesaplandığı dikkate alınarak bu yönden davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmayacağı kabul edilmeli.

Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”