Kadın eğitim çalışanlarının yüzde 49'u fiziksel şiddete maruz bırakılmış

Kadın eğitim çalışanlarının yüzde 49'u fiziksel şiddete maruz bırakılmış

Eğitim Sen, eğitim kurumlarındaki çalışanlar arasında anket yaparak özellikle kadın çalışanların karşı karşıya kaldıkları psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddete dikkat çekti. Kadınların yüzde 49'u fiziksel şiddete maruz kaldıklarını beyan etti.

Eğitim-Sen'in, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yayınladığı anket, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, eğitim kurumlarında çalışan bin 302 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 60’ı psikolojik şiddete maruz kaldıklarını beyan etti.

Anket sonuçlarına göre, maruz kalınan psikolojik şiddet türleri içinde ön plana çıkan 'tehdit ve korkutma' oldu. 'Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme' ise en fazla rastlanan ikinci psikolojik şiddet biçimi olarak kaydedildi. Ankete katılan kadınlar en çok 'tehdit ve korkutma'ya maruz kaldıklarını, erkekler ise en çok 'haksız yere suçlanma- haksız soruşturma geçirme' ile karşılaştıklarını bildirdi. İş yerlerinde karşılaşılan psikolojik şiddetin uygulayıcılarıyla ilgili soruya ise katılımcıların yüzde 84’ü 'yöneticilerim' yanıtı verdi. Bu oran kadın katılımcılarda yüzde 85 olarak kaydedildi.

Ankete katılan kadınların yüzde 49’u fiziksel şiddete maruz kaldıklarını beyan etti. Fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların yüzde 35’i ise şiddet uygulayıcısıyla ilgili soruya 'eşim/birlikte yaşadığım kişi', yüzde 34’ü 'babam' yanıtı verdi. Ayrıca ankete katılan kadınların yüzde 61’i mobbing’e maruz kaldığını ifade etti.

Ankete katılan kadın çalışanların yüzde 23’ü cinsel şiddete maruz kaldığını beyan ederken yüzde 57’si ise yaşamı boyunca cinsel şiddete maruz kalmadığını beyan etti. Kadın katılımcıların yüzde 71’i cinsel şiddet riski ile karşı karşıya olmadığını düşündüğünü ifade etti.