Esenler Otogarı artık İBB'nin!

Esenler Otogarı artık İBB'nin!

Esenler Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için 30 bin liralık teminat yatırılması şartıyla konulan tedbir, itiraz üzerine yine 30 bin lira yatırılması şartıyla kaldırıldı.

Eski adıyla Esenler, yeni adıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de dün, davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB aleyhine açılan dava kapsamındaki talep doğrultusunda, tahliye ve olası yıkımın engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir konulması kararı aldı. 

Bu karara, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aynı mahkemeye bugün sunulan, "tedbir kararının kaldırılması" talepli dilekçeyle itiraz edildi. 

İtirazı değerlendirerek yeni bir ara karar oluşturan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı İBB avukatının dilekçesinde, "mahkemenin dün verdiği ihtiyati tedbir kararının haksız ve mesnetsiz olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 395. maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve tahliyenin ertelenmesi tedbir kararının uygun bir teminat karşılığında kaldırılmasına" yönelik talepte bulunduğunu hatırlattı. 

Davalı avukatının dilekçesinde belirttiği itirazları kabul eden mahkeme, HMK'nin 395. maddesi gereğince davalı İBB tarafından 30 bin lira teminat yatırılması karşılığında mahkemenin dünkü ara kararından dönülmesi ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti. 

Mahkeme, ara kararının yerine getirilmesi için nöbetçi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve kararın taraflara tebliğ edilmesini de kararlaştırdı. 

SÜREÇ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Temmuz'daki toplantısında, otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine yönelik karar almıştı. 

Bu otoparkları işleten Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi avukatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, "15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı olan meclis tahliye kararının iptali" istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Talebi kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, işlemin yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti

Aynı mahkeme, 26 Temmuz'da ise otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetmiş, otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırmıştı.

NTV'nin haberine göer davacıların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 30 Nisan'da, "sözleşmenin uyarlanması" davası açtıkları ortaya çıkmıştı. Davacı avukatları, bu dava kapsamında 1 Ağustos'ta mahkemeye sundukları dilekçeyle, otoparkların tahliye edilmesi ve olası yıkımların engellenmesine yönelik tedbir konulmasını talep etmişti. 

Bu talebi kabul eden mahkeme de dün, davacı tarafların 30 bin lira yatırması koşuluyla otoparkların tahliye ve olası yıkımına yönelik ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırmıştı.