Flaş olay... Sayıştay raporlarına neden sansür geliyor?

Flaş olay... Sayıştay raporlarına neden sansür geliyor?

Sayıştay'da raporların son şeklini almadan önce denetçiler ile denetlenen yöneticilerin “değerlendirme toplantısı” yapması istendiği iddia edildi.

Sayıştay'da raporların son şeklini almadan önce denetçiler ile denetlenen yöneticilerin “değerlendirme toplantısı” yapması istendiği iddia edildi. TBMM adına kamunun hesaplarını denetleyen Sayıştay'ın raporlara son halini vermeden önce denetçiler ile denetlenen yöneticilerin “değerlendirme toplantısı” yapmasına yönelik bir hazırlık olduğu belirtildi. 

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Sayıştay Başkanlığı’nca alınan karar kapsamında denetim bulgularının, ilgili idareye gönderilmeden önce yöneticiler ile değerlendirileceği bildirildi. Eski uygulamada son aşamada Rapor Denetleme Kurulu’nda görüşülen bulguların şimdi bir de “değerlendirme toplantısı” filtresinden geçirileceği belirtildi. Uygulamanın amacı, “Tespitlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle muhtemel hata payının en aza indirilmesi” olarak açıklandı. Ancak amacın tespitleri rapora yazmadan idarelerin düzeltme yapmasına olanak sağlamak, bu yolla da raporlara yansıyan tespitlerin azalmasını önlemeye yönelik olduğu bildirildi.

Karara ilişkin hazırlanan ve denetçilere ulaştırılan genelgede, ‘Denetleme Sonuçları Değerlendirme Toplantısı’nda uyulması gereken kurallar özetle şöyle sıralandı:

Toplantı, kamu idaresi üst yönetimine toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde, raporda konu edilmesi öngörülen tespitlere ilişkin özet bilgiler kamu idaresi üst yönetimine iletilecektir.
Tespitler hakkında kamu idaresi üst yönetimi bilgilendirilecek ancak ikna etme çabası içine girilmeyecektir.
Toplantıya, ekip başkanı ile uygun gördüğü denetçiler katılır. Gerek görmesi halinde grup başkanı da toplantıya katılabilir.
Format değişti
2018 yılı denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasının ardından TBMM KİT Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na bilgi veren Sayıştay uzmanları, “sadeleştirme” adı verilen uygulama hakkında bilgi verdi. Uzman denetçiler tarafından hazırlanan raporların 2015 yılından bu yana iki daire başkanı, her daireden birer üye ve denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşan Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetlendikten sonra TBMM’ye sunulması ile yetinilmeyip sadeleştirme adı altında yeni bir yöntem uygulanmaya başlandığı bildirildi.