Fuat Oktay'a Basın İlan Kurumu'nun kestiği cezalar soruldu

Fuat Oktay'a Basın İlan Kurumu'nun kestiği cezalar soruldu

Basın İlan Kurumu’nun, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz, Sözcü gibi gazetelere kestiği ilan cezaları CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.

Basın İlan Kurumu’nun, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz, Sözcü gibi gazetelere kestiği ilan cezaları CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.

Sezgin Tanrıkulu, Fuat Oktay’a “Bir yıl içinde 803 güne ulaşmasının izahı nedir”? diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Tanrıkulu’na mevzuatı anlattığı şu yanıtı gönderdi:

“Basın İlan Kurumu, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunu uyarınca, basın ahlak esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergiler hakkındaki ihbar ve şikâyetleri değerlendirip karara bağlamaktadır. Bu doğrultuda basında çıkan haber, fotoğraf, köşe yazısı ve yorumları şikâyet üzerine veya resen takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Öte yandan, gazetelere yükletilen ödevler ile dağıtım esasları, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Kurum, resmi ilanları, gazetelerin hangi görüş ve düşüncede yayın yaptığına bakmaksızın usul ve esaslar çerçevesinde dağıtmaktadır. Kurumun görev alanında bulunan resmi ilan yayınlayan gazetelerin mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri halinde, anılan Yönetmeliğin 26’ıncı maddesi ile 195 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinin uyarınca gerekli işlemler yapılmaktadır.

195 sayılı Kanunun 49’ uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi ve Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı uyarınca yapılan işlemler, ilgili yayın ve şikâyetçiye tebligatla bildirilmektedir. Ayrıca, resmi ilan ve reklam kesme müeyyideleri her Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.”