Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar! Ünlü isimler 23 Nisan'da canlı yayında

Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar! Ünlü isimler 23 Nisan'da canlı yayında

Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için, 23 Nisan Cuma akşamıInstagram’da canlı yayında olacaklar!

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma ak-şamı, saat: 20.30’da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instag-ram’da büyük bir kampanya başlatacak! Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın ya-parak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanya-sına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek. 

 

whatsapp-image-2021-04-22-at-15-11-54.jpeg

Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven’in de olduğu bir çok ünlü isim; 23 Nisan akşamı; saat: 20.30 itibarıyla; ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplum-sal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği’ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecek ünlüler, tüm operatörlerden; “UCİM” yazıp 8246’ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler.  
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’nde  mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinledi ve  akabinde çocukların yaşadı-ğı zorlukları anlatan  bir kısa film hazırlandı.  Bu kısa filmler 20 Nisan’da sosyal medyada  yayınlanacak ve   istismarı önlemek için farkındalık kampanyası baş-latılacak. Bu kampanya ile, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çe-kilerek;  istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir ol-duğu anlatılacak .Ülkenin 7 bölgesinde 16 şehrinde kurulacak temsilciliklerde ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen UCİM; bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşmış,  eğitimler düzenleyerek farkındalık oluştu-rulmasına katkı sağlamış bir dernektir.

 

whatsapp-image-2021-04-22-at-15-11-55.jpeg​​​​​​​

 

Geniş kitleler tarafından paylaşılarak farkındalık yaratması planlanan ve 20 Ni-san’da  sosyal medyada yayınlanacak olan kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Sa-adet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu , istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istis-marın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek. 
UCİM’in finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumsal anlamda güçlen-dirmek amacıyla yürütülen ve T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan, Sivil Toplum Destek Progra-mı’nın III. Dönemi kapsamında desteklenen; “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuk-lar” projesi, bu yardım gecesi ile dikkat çekici ve güçlü bir başlangıç yapmış olacak.  

Türkiye’de 55 ilde, yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar binlerce okulda, pek çok üniversitede eği-tim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi ve halen çalışmalarına devam ediyor. UCİM, aynı zamanda istismar davalarında ve ihbar hattına gelen dosya-larda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor. Ülkenin her yerinde çocuk istismarı ile mücadele eden UCİM, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi ile daha da güçlenerek sür-dürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.