Gündem yine yolsuzluk: İsmet İnönü'den büyük bir ders

Gündem yine yolsuzluk: İsmet İnönü'den büyük bir ders

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, TÜSES üyesi Profesör Dr. Burhan Şenatalar,Kurtuluş Savaşı kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, asker, devlet adamı İsmet İnönü'nün bir anısını paylaştı.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, TÜSES üyesi Profesör Dr. Burhan Şenatalar, İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı iken yaşadığı bir anıyı aktardı. Erdal İnönü'nün "Üç Yüzyıllık Gecikme" adlı kitabında yer alan anıyı İnönü Cumhurbaşkanı iken yaveri olan Deniz Subayı Ulvi Tekeş'in tanıklık ettiğini belirten Şenatalar İnönü'nün anısını şu şekilde aktardı:

Gündemde Yine Yolsuzluk. İsmet İnönü'den Büyük Bir Ders:
Aşağıda gerçek bir olayı aktarıyorum.
Bu olaya İnönü Cumhurbaşkanı iken yaveri olan Deniz Subayı Ulvi Tekeş tanık oluyor ve yıllar sonra Erdal İnönü anılarını yayınlarken O'na bir yazıyla anlatıyor. Erdal Bey de bu anıya "Üç Yüzyıllık Gecikme" adlı kitabında yer veriyor.
Şimdi sözü Tekeş'e bırakalım: "Nöbetçi olduğum bir gün bana 'Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı çağır' diye emir verdi.Çağırdım. Bakan geldi.Paşa, Yaverlik Odası'nda kabul etti.Odada benden başka Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman da vardı.Bize de duyurma imkanını verecek şekilde, bakana 'Kardeşim Rıza geliyormuş, haber aldım. Sana gelecek, taviz isteyecek. Sakın tedbirli ol, alakalıları da uyar, sakın hiçbir taviz vermeyesiniz'dedi. o tarihte Zonguldak kömür ocaklarını millileştirmek için karar alınmıştı".
Bu kısmın arkasından rahmetli Erdal Bey olayı biraz daha açıyor: "Babamın Cumhurbaşkanlığı, Saraçoğlu'nun başbakanlığı, Hüsnü Çakır'ın sanayi bakanlığı döneminde, Zonguldak kömür havzasında özel şirketlerin elinde kalmış olan birkaç ocağın devletleştirilmesine karar verilmişti. Özel kesimin elindeki ocaklardan birini de amcam işletiyordu ve onun başlıca çalışma alanıydı. Bu kaynağın elinden çıkması olasılığı onu çok sarsmış ve üzmüştü...Amcamın sıkıntısını gören büyükannemin de çok üzüldüğünü hatırlıyorum".Erdal Bey'in bu olayın yaverin anlattığı kısmını yıllar sonra yaverin kendisine gönderdiği bir yazıdan öğrenmiş olması da dikkat çekici.
İsmet Paşa annesini ve kardeşini üzeceğini bile bile örnek bir devlet adamı davranışı göstererek, bugünlere ve yarınlara ulaşacak bir ders vermiş. Almasını bilenlere.