İBB, deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını seçti

İBB, deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını seçti

İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, olası İstanbul depremi kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda 39 ilçenin Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'nı belirledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada seçilen noktalar, deprem sürecinde yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun kriterleri taşıyan alanlardan oluşuyor.

İBB konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek model geliştirdi ve noktaları belirledi. Modelin belirlenmesinde bilimsel yöntemler izlendi. Toplanma Alanları seçim kriterleri de bilimsel bir tabanda incelenerek, Karar Destek Modelinde uygulandı.

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model belirlendi.

Ortaya çıkan bu modelle; afet anında binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergahları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluşturuldu.

Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlanacağı Geçici Barınma Alanları, yine karar destek modeli izlenerek belirlendi. Geçici Barınma Alanlarının, afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması gerekiyor.