İBB'nin kaçınılmaz görevi: Taksim Cumhuriyet Meydanı

İBB'nin kaçınılmaz görevi: Taksim Cumhuriyet Meydanı

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, Taksim Meydanı’nın bugünkü ‘perişan durumundan’ bir an önce kurtarılmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kaçınılmaz ve ciddi bir görev olduğu yorumunda bulundu.

Cumhuriyet'in ‘Olaylar ve Görüşler’ bölümü için bir yazı kaleme alan Hasol, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da ilk işlerinden birinin Tak­sim Cumhuriyet Meydanı’nın ele alınıp düzenlenmesi olacağını söylediğini hatırlatarak, “Çok doğru bir karar ve yaklaşımdır bu, çünkü o mey­dan hiç kuşkusuz, İstanbul’un en önemli meydanıdır; tarih­teki yeri de çok önemlidir. Bu­günkü perişan durumundan bir an önce kurtarılması bele­diye için kaçınılmaz, ciddi bir görevdir” dedi.

Taksim Cumhuriyet Meydanı’nın modern Türkiye tarihindeki önemini anlatan ve İmamoğlu’nun izleyebileceği adımları sıralayan Hasol, şöyle devam etti:

"Başkan İmamoğlu’nun yaklaşımıyla Taksim Cum­huriyet Meydanı’nın yeni­den düzenlenecek olması İs­tanbul için bir şanstır. Kuşku­suz, meydanın düzenlenme­si işi, ciddi kentsel tasarım ve mimarlık projeleriyle ele alı­nacaktır. Nitekim başkan İma­moğlu da işin yarışmayla yapı­lacağını belirtmiştir.

Öncelik­le, mimari yarışmalar düzeni­ne uygun şekilde uzmanlardan oluşan bir jüri oluşturulacaktır. İhtiyaç programını hazırlamak üzere İstanbulluların görüşle­riyle uyumlu olarak belediye ve jürinin ortak çalışmasıyla, meydanın taşıdığı önem ve an­lam dikkate alınarak gereksi­nimler ve işlevler belirlenecek­tir. Bu hazırlık çalışmalarından sonra proje yarışması açılacak ve yüzlerce uzmanın düşünsel katkılarıyla yarışma sonucun­da en iyi tasarım çözümleri be­lirlenmiş olacaktır. İstanbul’un bu yeni döneminde Taksim Cumhuriyet Meydanı’nın dü­zenlenmesi için atılacak doğ­ru adımların, öteki kentlerimiz için de yararlı bir örnek oluştu­racağı kesindir."