İstanbul'a 1 Mayıs yasağı...İstanbul Valiliği 17 Mayıs’a kadar tüm eylem ve etkinlikler yasakladı.

İstanbul'a 1 Mayıs yasağı...İstanbul Valiliği 17 Mayıs’a kadar tüm eylem ve etkinlikler yasakladı.

Pandemi nedeniyle İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mayıs'a kadar kentteki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklanması yönünde karar aldı.

Pandemi nedeniyle İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mayıs'a kadar kentteki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklanması yönünde karar aldı.

İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi, 15 Nisan'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Toplantıda, Bakanlar Kurulu'nca alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14 Nisan'da yayımladığı genelgeyle "kısmi kapanma" döneminin başlatıldığı belirtilerek, kentteki her türlü etkinliğe 17 Mayıs'a kadar izin verilmemesi kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Meclis'nin Sivil Toplum Kuruluşları, meslek örgütleri ve benzeri geniş katılımlı etkinliklere ilişkin 32 No'lu kararı şöyle:

istanbul-valilgi.jpeg

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ilimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirin de alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,

Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."