İşte son anket sonuçları: Vatandaş Cumhur İttifakı'na güvenmiyor!

İşte son anket sonuçları: Vatandaş Cumhur İttifakı'na güvenmiyor!

Son anket sonuçlarını ASAL Araştırma Şirketi paylaştı.

Son anket sonuçlarını ASAL Araştırma Şirketi paylaştı.

Son günlerde yayınlanan anketlerde AK Parti ve MHP'nin vatandaştan ne kadar uzaklaştığı göze çarpıyor. ASAL Araştırma’nın yayınladığı ekonomi odaklı ankette vatandaşlara "Ekonomik sorunları kim çözer?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların sadece yüzde 30,2'si AK Parti'nin ekonomik sorunları çözeceğine inandığını söyledi. Ayrıca MHP çözer diyenlerin oranı yüzde 5,4'te kaldı. 

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?
ASAL Araştırma Şirketi tarafından 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 1712 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Söz konusu ankete katılan vatandaşlara öncelikle “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılanların yüzde 50,4’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16,9 ile işsizlik geliyor. İşsizliği sırasıyla yüzde 9,5 oranla Kovid-19 salgını, Eğitim yüzde 7,4 Adalet yüzde 7,1 Terör 2,7 Demokrasi yüzde 2,2 ve Diğer yüzde 3.4 oranla takip ediyor.

VATANDAŞIN CUMHUR İTTİFAKI'NA GÜVENİ KALMADI
"Sorunları hangi parti çözer?" sorusuna AK Parti diyenlerin oranı