'İzdemir termik santralı hukuksuz çalıştırılıyor'

'İzdemir termik santralı hukuksuz çalıştırılıyor'

Aliağa'da kurulu termik santralin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı iddia edildi

İzmir Barosu’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, son bilirkişi raporunu paylaştı. Aliağa’da kurulu İzdemir termik santralı, mahkeme kararlarına aykırı olarak çalıştırıldığının ifade edildiği açıklamada, santralin kapatılması istendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Raporda; bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapılmaktadır. Söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur, bunun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izinlerle faaliyetini sürdürmektedir. Aliağa’nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için termik santralın faaliyetinin derhal durdurulması için İzmir Valiliği’ni göreve çağırıyoruz”

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hukukun arkasından dolandığı kaydedildi.