İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu: “Kısmı önlemlerin yeterli olmazı beklenemez!”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu: “Kısmı önlemlerin yeterli olmazı beklenemez!”

Salgın sırasında başarının, bulaşı ve hastalanmayı önleyerek sağlanabileceğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, “kısmi önlemlerin küresel salgınını baskılamaya yeterli olması beklenemez” denildi.

Salgın sırasında başarının, bulaşı ve hastalanmayı önleyerek sağlanabileceğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, “kısmi önlemlerin küresel salgınını baskılamaya yeterli olması beklenemez” denildi.

İBB Bilim Kurulu yazılı açıklama yaparak insan hareketliliğinin artması ve bulaşma hızı yüksek varyantların da etkisiyle hastalığın toplumda kontrolsüz bir şekilde yayıldığı uyarısını yaptı. Tanı testlerinin ve aşılamanın yetersiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, toplumun alınan önlemlere uyumunun azıldığı, hastalığı geçirenlerin ve aşı olanların önlemlere dikkat etmediği belirtildi.

‘SALGIN YALANDIR’ ETKİSİ

Açıklamada, “Toplumun bazı kesimlerinde ‘Salgın yalandır, bize bulaşmaz’ ve ‘Aşı Karşıtlığı’ tavırlarının etkili olduğu; anaokulları, 8. ve 12. sınıflarının yüz yüze eğitimi sürdürmeleri ve çalışmak zorunda olanların toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olmalarının” riski artırdığı belirtildi.

Açıklamada 13 Nisan 2021 tarihinde açıklanan “kısmi önlemlerin” Covid-19 küresel salgınını baskılamaya yeterli olmasının beklenemeyeceği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, 5 Nisan 2021 tarihinde yaptıkları "COVID-19 Küresel Salgınının Baskılanabilmesi İçin Önerileri"nde yer verdikleri "4 Haftalık Tam Kapanma", "Yaygın ve Çok Sayıda Test", "Hızlı Kitlesel Aşılama" ve "Kamusal Otoritenin Topluma Bilgi Aktarımı" ana başlıklarının altını bir kez daha çizdi.

Açıklamada, "Bir yıldır büyük özveriyle, sevdiklerinden ayrı kalarak çalışan, hastalanan, yakınlarını ve meslektaşlarını yitiren, yorulmuş ve tükenmiş sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli, COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır” denildi. Karantina, İzolasyon-Ayırma ve Tecrit-Ayrı tutma süreçlerine işlerlik kazandırılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı’na yönelik öneriler de şöyle sıralandı:

- Covid-19 küresel salgınıyla ilgili tüm verilerine ve Bilim Kurulu kararlarına kısıtlama olmaksızın erişimi sağlamalı, süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve zaman geçirmeden paylaşmalıdır.

- Ellerinde sağlık çalışanları ve yaşlılarda aşı etkililik verisi bulunduğu ve aşı etkililiğini hesaplamak için yeterli süre geçmiş olduğu için (bir çeşit Faz 4) sonuçları incelenmeli ve paylaşmalıdır.

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya’ amacına ulaşılması için açıkladığımız 'salgının yayılmasını ve yeni mutasyonlarla ağırlaşmasını önleyecek' bu öneriler eksiksiz olarak ve hızla uygulamaya konulmalıdır. Devam eden ‘İzmirliyim, Gönüllü Karantinadayım’, ‘Toplu Taşım Araçlarında Konuşmuyor, SUSUYORUZ!’ kampanyalarımızın desteklenmesini ve uyulmasını bekliyoruz.”