Kadına yönelik şiddeti seminerle anlatacaklar

Kadına yönelik şiddeti seminerle anlatacaklar

İstanbul  Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, şiddete maruz kalan ya da kalma potansiyeli olan kadınlarda farkındalık yaratmak ve şiddeti önlemek amacıyla başlattığı eğitim seminerlerinden ilkini, şiddet mağduru kadınlara destek hizmetleri sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına verecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, şiddete maruz kalan kadınlarda farkındalık yaratmak amacıyla seminer dizisi başlattı. Üniversite seminerlerden ilkini, şiddet gören kadınlarla çalışan ve onlara destek sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına verecek.

Kadın akademisyenler şiddeti anlatacak

Kadın ve Özgüven, Aile İçi Şiddet Olaylarında Alabileceğimiz Yasal Destekler, Aile İlişkileri, Gündelik Yaşamdaki Psikolojik Sorunlar, Kadın ve Girişimcilik, İnsan Hakları ve Kadın, Çocukların Sorunlu Davranışları ile Baş Etme gibi başlıkların anlatılacağı “Kadın ve Yaşam Kalitesi” adlı seminerde, İKÜ’den Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ, Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu, Yrd. Doç Dr. Münevver Mertoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu, Öğr. Gör. Dilek Ölmez, Yrd. Doç. Dr. Hasan Güngör ve Yrd. Doç. Dr. İldem Develi konuşmacı olarak yer alacak.