Katledilen Cemal Kaşıkçı'nın dosyası S.Arabistan'a verilmişti... Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu

Katledilen Cemal Kaşıkçı'nın dosyası S.Arabistan'a verilmişti... Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı davasının durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi üzerine AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme tehdidinden korunmak için Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalanarak yok edildiği kaydedildi.


Cinayete ilişkin dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiği hatırlatılan dilekçede, yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu ifade edildi.

"YAŞAM HAKKI, İŞKENCE, FENA MUAMELE YASAĞI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR"

Başvuruda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme biçiminin ve cesedinin maruz kaldığı muamelenin insanlık dışı olduğu, iki yıl boyunca etkili bir adli yardım ve iade sürecinin işletilemediği, keşif yapılması taleplerinin reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin etkili bir soruşturma yapmadığı öne sürüldü.
Başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:


"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme nedeni siyasi görüşleridir. Düşünceleri nedeniyle Cemal Kaşıkçı'nın maruz kaldığı akıbet ve yargılama sürecinin etkili bir biçimde sürdürülerek yaptırıma tabi tutulmaması, ifade özgürlüğü bakımından devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Yaşam hakkı, işkence ve fena muamele yasağı ve ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir."