KESK anketinden çıktı: Kamu çalışanları maaşından memnun değil

KESK anketinden çıktı: Kamu çalışanları maaşından memnun değil

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 99'dan fazlası yapılan maaş zamlarını yetersiz buldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) “Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması” yayınlandı. Araştırmaya göre; ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 99,4’ü yapılan maaş zamlarını yetersiz bulduğunu belirtti.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Bilindiği üzere AKP-MHP bloğu yaklaşan seçimlerde koltuğu kaybetmemek için hemen her hafta kendince müjdeler açıklamaya devam etmektedir. Bunlar müjde değil, iktidarın geçtiğimiz yirmi yılda büyütüp içinden çıkılmaz hale getirdiği sorunlara yönelik yarım yamalak, geçici düzenlemelerden ibarettir” dedi. 

O anket açıklandı. Kamu çalışanlarının yüzde 99.4'ü yapılan maaş zamlarını yetersiz buldu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) “Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması” yayınlandı. Araştırmaya göre; ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 99,4’ü yapılan maaş zamlarını yetersiz bulduğunu belirtti. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Bilindiği üzere AKP-MHP bloğu yaklaşan seçimlerde koltuğu kaybetmemek için hemen her hafta kendince müjdeler açıklamaya devam etmektedir. Bunlar müjde değil, iktidarın geçtiğimiz yirmi yılda büyütüp içinden çıkılmaz hale getirdiği sorunlara yönelik yarım yamalak, geçici düzenlemelerden ibarettir” dedi. 

“HER 100 KAMU ÇALIŞANINDAN 37’Sİ KİRACI”

KESK olarak en son 7-14 Ocak 2023 tarihleri arasında web tabanlı olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmamız bu haklı tepkiyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. İki temel soru çerçevesinde yaptığımız anket ile kamu emekçilerinin 2023 maaş zammına dair eğilimini, görüş ve önerilerini tespit etmeye çalıştık. Araştırmamızın sonuçlarını paylaşmadan önce bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz anketimizin künyesini kısaca paylaşacak olursak; 7- 14 Ocak tarihlerini kapsayan bir haftalık sürede anketimize 81 ilden toplam 5 bin 948 katılımcı yanıt vermiştir. Araştırma katılımcılarının 3 bin 592’si erkek, 2 bin 238’i kadın 14’ü LGBTİQ+ olmak üzere 5.844’ü (yüzde 98,25’i) kamu çalışanı, 63’ü erkek, 41’i kadın olmak üzere 104’ü (yüzde 1,75’i) emeklidir. Yani araştırmamıza katılanların tamamı açıklanan yüzde 30’luk artıştan doğrudan etkilenen kişilerdir. Anketimize katılanların yüzde 76’sı lisans, yüzde 15’i lisans üstü, yüzde 7’si ön lisans, yüzde 2’si lise ve altı eğitim düzeyindedir. Katılımcıların yüzde 90’ı 31-60 yaş aralığındadır. Yaş aralığı 20-30 yaş aralığında olanların ankete katılım oranı yüzde 7, 60 yaş üstü olanların katılım oranı ise yüzde 3’tür. Anket katılımcılarının yüzde 76’sı evli, yüzde 23’ü bekar, yüzde 1’i ise diğer medeni durumlarda olduğunu ifade etmiştir. Barınma durumuna göre katılımcıların yüzde 38’i kira gideri olmadığını, yüzde 37’si kiracı olduğunu, yüzde 24’ü ise konut kredisi ödediğini ifade etmiştir. Her dört kamu çalışanından birisi konut kredisi ödediğini, her 100 kamu çalışanından 37’si ise kiracı olduğunu beyan etmiştir.

O anket açıklandı. Kamu çalışanlarının yüzde 99.4'ü yapılan maaş zamlarını yetersiz buldu - Resim : 2

“EMEKLİLERİN TAMAMI: ZAM YETERSİZ”

Anketimizde katılımcılara ilk olarak ‘Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 2023 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 30’luk artışı yeterli buluyor musunuz’ sorusunu yönelttik. Anketimizi yanıtlayan 5 bin 844 kamu çalışanından sadece 36’sı yani her bin kamu çalışanından sadece 6’sı maaşlarına yapılan artışın yeterli olduğunu kaydetmiştir. Buna karşın 5 bin 808’i yani yüzde 99,4’ü artışın yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Anketimize katılan 104 emeklinin tamamı yapılan maaş artışının yetersiz olduğunu kaydetmiştir.

O anket açıklandı. Kamu çalışanlarının yüzde 99.4'ü yapılan maaş zamlarını yetersiz buldu - Resim : 3

Anketimizde katılımcılara yönettiğimiz ikinci soru ‘Sizce sendikalar maaş ve geçim sorunlarına çözüm için ne yapmalı’ şeklindedir.  Katılımcıların, yüzde 75’i tüm konfederasyonlar ile ortak bir mücadele programı çıkarılmalı, yüzde 65’i yetkili sendikanın etkisiz sendikacılığı ifşa edilmeli, yüzde 58’i genel grev yapılmalı, yüzde 52’si geçim sorununun boyutlarını kamuoyuna sunan araştırmalar yapılmalı, yüzde 40’ı her büyükşehirde merkezi mitingler yapılmalı şeklinde beyanda bulunmuştur. Hem sizlerle paylaştığımız bu son araştırmamız hem de üye sendikalarımızın işyerlerine dayalı olarak hazırladığı raporlar kamu emekçilerinin ve emeklilerin; yaş, eğitim, sendika, medeni durum, sendika üyeliği fark etmeksizin ezici bir çoğunluğunun yüzde 30’luk maaş artışını yetersiz bulduğunu ortaya koymaktadır.