Kısmi emeklilik için tablo netleşti! 3600 prim yetiyor... Kadınlar ve erkeklerde yaş şartı belli oldu

Kısmi emeklilik için tablo netleşti! 3600 prim yetiyor... Kadınlar ve erkeklerde yaş şartı belli oldu

Kısmi emeklilik için nihai tablo ortaya çıktı. Peki, kimler kısmi emeklilik fırsatından yararlanabilir? Kısmi emeklilik şartları neler?

Milyonlarca çalışan için kısmi emeklilik şansı doğdu. Ancak bu şansı elde etmeden önce bazı önemli şartların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki, kısmi emeklilikten kimler yararlanabilir? Kısmi emeklilik şartlar neler? 

650x344-1635748236786.jpg

1999 sonrası sigortalı olanların emeklilik şartları merak edilmeye başlandı. EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı var. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor. Hizmet akdi ile çalışanların emekli maaşının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

61a875f286b24a1114655ea4.webp

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor.

23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.

117552.jpg

EYT'Lİ OLAMAYANLAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

  • Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  • Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.
  • 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli oluyor.

3513465-2446af2ddc748b8dfe26f7921acc837f-640x640.jpg

5510 sayılı Kanuna göre;

  • 01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
  • 01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılıyor. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo ise şöyle:

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KADIN ERKEK  PRİM ŞARTI

01.05.2008 - 31.12.2035 - 58 - 60 - 7200

01.01.2036 - 31.12.2037 - 59 - 61 - 7200

01.01.2038 - 31.12.2039 - 60 - 62 - 7200

01.01.2040 - 31.12.2041 - 61 - 63 - 7200

01.01.2042 - 31.12.2043 - 62 - 64 - 7200

01.01.2044 – 31.12.2045 - 63 - 65 - 7200

01.01.2046 – 31.12.2047 - 64 - 65 - 7200

01.01.2048 -------------- 65 - 65 - 7200

ekran-goruntusu-2023-09-24-223241.png

Takvim'in aktardığına göre Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir. Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacak.

Öte yandan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

ekran-goruntusu-2023-07-19-220313.png

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KADIN ERKEK  PRİM ŞARTI

01.05.2008 - 31.12.2035 - 61 - 63 - 5400

01.01.2036 - 31.12.2037 - 62 - 64 - 5400

01.01.2038 - 31.12.2039 - 63 - 65 - 5400

01.01.2040 - 31.12.2041 - 64 - 65 - 5400

01.01.2042 - 31.12.2043 - 65 - 65 - 5400

01.01.2044 – 31.12.2045 - 65 - 65 - 5400

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100'er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Burada da kısmi emeklilik söz konusu olurken 25 yıl şartı ortadan kalkıyor.

ruyada-kagit-para-gormek-ne-anlama-gelir-455-001.jpg

Bu tablo ise şu şekilde:

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KADIN ERKEK  PRİM ŞARTI

01.05.2008 - 31.12.2008 - 61 - 63 - 4600

01.01.2009 - 31.12.2009 - 61 - 63 - 4700

01.01.2010 - 31.12.2010 - 61 - 63 - 4800

01.01.2011 - 31.12.2011 - 61 - 63 - 4900

01.01.2012 - 31.12.2012 - 61 - 63 - 5000

01.01.2013 - 31.12.2013 - 61 - 63 - 5100

01.01.2014 - 31.12.2014 - 61 - 63 - 5200

01.01.2015 - 31.12.2015 - 61 - 63 - 5300

01.01.2016 --------- 61 - 63 - 5400