Medipol'e peşkeş çekilen TCDD binasına ilişkin bir usulsüzlük daha

Medipol'e peşkeş çekilen TCDD binasına ilişkin bir usulsüzlük daha

TCDD Ankara Gar yerleşkesinin bir bölümünün Medipol Üniversitesi’ne verilmesi üzerine tartışmalar sürerken, Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘10 yıldan fazla kiraya verilmez ibaresine rağmen Medipol’e nasıl 29 yıllık kiralama yapılmıştır?’ diye sordu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Ankara Gar yerleşkesinin bir bölümünün Medipol Üniversitesi'ne verilmesi üzerine tartışmalar sürüyor.

Medipol Üniversitesi’nin “Milli emlak rayiç bedeli üzerinden 29 yıllığına kiraladık” açıklamasının ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

‘BAKANLIĞIN UYGUN GÖRMEDİĞİ TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLEMEZ’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TCDD Ankara Gar Yerleşkesi’nin ve kültürel mirasın rayiç değeri olmayacağını ancak tarihi değeri olabileceğini belirterek, “Milli Emlak Genelgesi 10 yıldan fazla kiralama yapılamaz derken, 29 yıllığına kiralama nasıl yapıldı?” dedi.

Candan mevzuatı da hatırlatarak şunları söyledi:

“Hazineye ait taşınmazların kiralanmalarına ilişkin ilgili mevzuatta, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alır ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar, kiraya verilmezler’ denilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Garı yerleşkesi içinde Medipol'e kiralanan taşınmazlar için uygun görüş vermiş midir? Bakanlık uygunluk verdiyse, Kültür Bakanlığı da Medipol'e kiralama sürecinden sorumludur. Yine söz konusu mevzuat kira ihalelerini de konu almaktadır. Maliye Hazinesi bu taşınmazlar için kiralama ihalesine çıkmış mıdır? Adrese teslim kiralama mı yapılmıştır?”

‘KİRALAMA ON YILDAN FAZLA OLAMAZ’

Candan, Cumhuriyet’e tanıklık eden ve tarihi değeri olan eserlerin rayiç değeri olamayacağını hatırlatarak, “Bu eserlerin eşi benzeri yoktur. Neyle kıyaslayarak rayiç biçtiniz. Rayiç biçmek çok büyük saygısızlıktır, kültürsüzlüktür. Hafızaya ve kültürel değere rayiç biçilemez, onun değeri evrenseldir ve kamusaldır. Bunun da parasal karşılığı yoktur” diye konuştu.

Candan şöyle devam etti:

“Medipol Üniversitesi, ‘Hazineden 29 yıllığına kiraladık’ diye açıklama yaptı. Nasıl 29 yıllığına kiralamışlardır? 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. Maddesinde, ‘Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir’ denilmektedir. 300 sayılı Milli Emlak Tebliği’nde de taşınmazların 10 yıldan uzun süreyle kiraya verilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır. Medipol Üniversitesi, Maliye Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı, kiralamaya ilişkin tüm sözleşmeleri ve kararları açıklamak zorundadır. Bu işin peşini bırakmayacağız, bize ait olan kültürel mirası alınır satılır kiralanır bir meta olarak göremezsiniz. Sözleşme ortaya çıkınca altından büyük bir hukuksuzluk çıkma ihtimali çok yüksek”   

SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD arasında imzalanan protokolle, TCDD mülkiyetinde Eti Mahallesi’nde yer alan 78 bin metrekarelik bölge ve içerisinde  bulunan taşınmazlar, Hazine adına tescil edildi. Protokolün iptali için Birleşik Taşımacılık Sendikası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin birlikte açtığı dava devam ederken, 6 Temmuz 2018 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, devredilen taşınmaz ve alanın özel üniversite olması için plan değişikliğini askıya çıkartıldı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu plan değişikliğine karşı da bir dava açtı.