MİT çalışanı olmak için bu 5 soruyu bilmeniz gerekiyor!

MİT çalışanı olmak için bu 5 soruyu bilmeniz gerekiyor!

MİT internet sitesinde yer alan sorulardan iki tanesi, klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar, bir tanesi Route şifreleme yöntemiyle çözümleniyor. Sorular arasında bir tane çoktan seçmeli, bir tane de tablo sorusu bulunuyor.

ÖRNEK KRİPTOLOJİ SORULARI

1. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse ‘CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI‘ şifreli ifadenin açık hali nedir?

 

2. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, ‘MERHABA‘ kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

  • A) ÖĞTHDÇD
  • B) PHUKDED
  • C) JCOFVYV
  • D) ABAHREM
  • E) ÖĞTJÇDÇ

3. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki ‘AİRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ‘ ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.

 

4. Şifreli metinde hangi mesaj gizli? ‘MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE

 

5. Soru ise 4. sorunun cevabı ve verilen tabloda gizli olan Atatürk’ün bir süzünü bulmak üzere düzenlenmiş.

dbtbv.webp