Müteahhitler gaza geldi: Meslek Odaları kapatılsın!

Müteahhitler gaza geldi: Meslek Odaları kapatılsın!

İzmir Müteahhitler Federasyonu başkanı ve İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi meclis üyesi Ziya Dağlıer, meslek odalarının inşaat sektörüne büyük zarar verdiğini iddia etti. Dağlıer odalar tarafından bütün planlara dava açılarak yatırımların durdurulduğunu, mimar ve mühendislerin işsiz kalmasına neden olunduğunu söylerken, meslek odalarının kapatılarak yetkilerinin ticaret odalarına verilmesini istedi.

İzmir Müteahhitler Federasyonu (İMFED) başkanı Ziya Dağlıer, meslek odalarının inşaat sektörüne büyük zarar verdiğini iddia ederek, kapatılmaları gerektiğini savundu.

Dağlıer odalar tarafından bütün planlara dava açılarak yatırımların durdurulduğunu, mimar ve mühendislerin işsiz kalmasına neden olunduğunu iddia edip, meslek odalarının kapatılarak yetkilerinin ticaret odalarına verilmesi gerektiğini söyledi.

'ODALARIN GEREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

İMFED başkanı Ziya Dağlıer şunları söyledi

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucunda Danıştay 6. İdare Mahkemesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerini iptal etti. Elde ettiğimiz bilgilere göre Danıştay 6. İdare mahkemesi dava için bilirkişi heyeti kurmuş. Bilirkişi heyeti de Mimarlar Odası’nın ekibinden oluşuyor. Davayı açan mimarlar Odası, davanın sonucunu etkileyen bilirkişi raporunu hazırlayan da Mimarlar Odası. Burada adaletsizlik var. Bilirkişi heyetinin tarafsız olarak seçilmesi gerekiyordu. Mimarlar Odası’ndan seçilen bilirkişi heyeti imar planlarının iptali yönünde bir rapor hazırlamıştır. Mimarlar Odası yüzünden mimar ve mühendis arkadaşlarımız 5-6 aydır işsiz. Mimarlar Odası’nın ne sektöre ne de meslektaşlarına hiçbir faydası yok. Sadece belediye ve bakanlığın hazırladığı imar planlarına itiraz edip dava açıyorlar. Hiçbir öneride bulunmayan bu odaların sektöre ve şehirlerdeki yatırımlara hiçbir faydası bulunmamaktadır. Mimarların ödediği aidatlarla faaliyet gösteren Mimarlar Odası mimarların işsiz kalması için çabalıyor. Mimar arkadaşlarımız da odaya tepkili. Bu odanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Mimarlar Odası ve Makine Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları odası kapatılarak yetkisi TOOB bünyesindeki Ticaret Odalarına devredilmeli.