Önlem alınırsa işçiler ölmez: Ölüm 'kader' değil!

Önlem alınırsa işçiler ölmez: Ölüm 'kader' değil!

CHP’li vekil Ünal Demirtaş, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un ifadelerine cevap olarak "rakam doğru değil" diye belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Sözcüsü, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın meslek hastalıkları ile ilgili soru önergesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıtladı.

Bakan Selçuk, “2013-2018 yılları arasında seramik sektöründe 718 teftiş yapılarak 277 işyerine idari para cezası uygulanması istenmiştir. Ayrıca 2017 yılında Seramik ve Vitrifiye Üretimi Yapan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri gerçekleştirilmiştir. 2014-2018 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran ve Sağlık Kurulunca Silikozis Meslek Hastalığı tespit edilen kişi sayısı 389’dur” ifadelerini kullandı.

RAKAM DOĞRU DEĞİL
CHP’li vekil Ünal Demirtaş, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un ifadelerine cevap olarak "rakam doğru değil" diye belirtti. CHP’li Demirtaş, “Silikozis ve diğer meslek hastalıklarının tamamı yani yüzde 100’ü öngörülebilir ve önlenebilir. Ancak buna rağmen meslek hastalıkları konusunda ülkemizde gerçekten atılması gereken adımlar atılmamaktadır. Bakanlığın açıkladığı bu rakam gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü meslek hastalığına yakalanan pek çok işçi tanı bile konulamadan hayatını kaybediyor. Türkiye’de meslek hastalıklarının ancak yüzde biri resmi kayıtlara girmektedir. Bu durumda da aslında meslek hastalığına yakalana işçi sayısının çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. İşin dramatik ve üzücü tarafı ise şu; Tüm bu işçiler gereken önlemler alınsa ölmeyecekler” dedi.

MESLEK HASTALIKLARI GİZLENİYOR
Ünal Demirtaş meslek hastalıklarının tespit edilememesinin birden fazla sebebi olduğunu kaydederek, “Öncelikle 'tıbbi meslek hastalıkları tanı sistemi' bulunmuyor. İşyeri hekimleri doğrudan işverene bağlı çalışıyor. Meslek hastalığı ortaya çıktığında, işverenin tazminat ödemesi söz konusu olacağı için sağlıklı bir bildirim yapıldığından söz etmemiz çok da mümkün olmuyor. Kayıt dışı istihdam ve merdiven altı atölyeler de meslek hastalıklarının tespiti konusunda bir diğer büyük problemi oluşturuyor. İşyerlerinin denetimleri yeterli sıklıkta sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Bunun yanında işçilerimiz de çalışamaz raporu verilmesi halinde geçimlerini sağlamayacakları kaygısı ile hastanelere gitmek konusunda tereddüt yaşıyor. Tüm bunlar meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını engelleyen etkenler. Tam da burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önemi ortaya çıkıyor. Bakanlık tüm bu unsurları ortadan kaldıracak bir uygulamayı hayata geçirmekle görevli” diye konuştu.

MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLÜM KADER DEĞİL
“Bakanlık planlı bir şekilde bu sorunu ortadan kaldırabilir. Çünkü yine ifade ediyorum meslek hastalıklarının tamamı öngörülebilir ve önlenebilir. Bugün ülkemizde meslek hastalığı nedeniyle yaşanan işçi ölümlerinin tamamında sorumluluk Bakanlığa aittir” diyen Demirtaş, bu sebeplerle Bakanlığın tanı, tespit ve önlem konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmediğini belirtti.

CEZALAR SADECE KAĞIT ÜSTÜNDE
CHP’li Demirtaş, Bakanlığın soru önergesindeki tüm sorulara yanıt verememesini eleştirerek, “Çalışma hayatı içinde uyguladığınız yönetim ve denetim unsurlarının her biri bir zincirin halkası. Siz halkayı bir yerde eksik bırakırsanız, sistem çöker. '277 iş yerinde idari para cezası uygulanması istenmiştir' diye yanıt vermiş Bakanlık. Biz önergemizde 'kaç iş yerine, ne kadar idari para cezası kesilmiştir' diye sormuşuz. Bakanlık ne miktarda ceza uygulandığına cevap vermemiş. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü idari para cezaları caydırıcı unsurlardan birisi. Ancak biz bugün işçi sağlığı ve işyeri güvenliği tedbirlerini sağlamadığı için işyerlerine ne kadar idari para cezası kesildiğini bilemiyoruz. O halde doğal olarak şu sonucu çıkarıyoruz, cezalar caydırıcı olmuyor kağıt üstünde kalıyor, işçilerin ölmesine de bu şekilde göz yumuluyor” açıklamasında bulundu.

80 YILLIK HASTANE KAPATILIYOR
Meslek hastalıklarında, en önemli basamaklardan birinin Meslek Hastalıkları Hastaneleri olduğuna dikkat çeken CHP'li Demirtaş, "Türkiye'de sadece 3 tane Meslek Hastalıkları Hastanesi var. Bunlardan biri de Zonguldak'ta. Bu hastaneler, meslek hastalıklarında önemli basamaklardan biri. Ama şimdi Zonguldak'taki hastanenin kapatılması söz konusu. Biz sayıları arttırılmalı derken, mevcut hastanelerin kapatılması konuşuluyor. Üstelik kömürün başkenti Zonguldak'ta madencilerin paraları ile kurulmuş,80 yıldır hizmet veren bir hastaneden söz ediyoruz. Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi veren Ünal Demirtaş, şunları belirtti:

'İŞÇİLER ÖLÜME TERK EDİLECEK'
“Zonguldak, Türkiye’nin taş kömürü havzasının olduğu tek ilimizdir. Dolayısıyla madenlerdeki toz nedeniyle mesleklerine bağlı olarak göğüs hastalıkların görülme sıklığı yüksektir. Bu hastanenin kapatılması geçimini maden ocaklarından sağlayan binlerce işçimizi ölüme terk etmekle eş değerdir.

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne, 1 Ocak 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında, ayakta başvuran hasta sayısı 73 bin 173 olarak ifade edilirken, yatan hasta sayısı ise 4 bin 91 olarak belirtilmiştir. Binlerce hastamıza hizmet veren bu hastanemizin, liyakatsız bir yönetim nedeniyle kapatılması demek,  binlerce hastanın cezalandırılması demektir. Ülkemizde meslek hastalıkları hastanesi sayısının arttırılması gerektiği rakamlarla ortada iken Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılmasının konuşulması bile kabul edilemez bir durumdur. Verdiği hizmetin yanı sıra manevi olarak da, madencilerin bir bağ hissettiği bu hastanemizin kapatılması asla düşünülmemelidir.”

SAĞLIK BAKANLIĞI SAHİP ÇIKMALI
Önergesinde Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıkması gerektiğini vurgulayan CHP'li vekil şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1) Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi müdürü, kim tarafından, ne zaman ve hangi kritere göre atanmıştır?

2) Söz konusu müdürle ilgili olarak Bakanlığınıza iletilmiş bir şikayet var mıdır? Varsa bu şikayet karşısında Bakanlık olarak nasıl bir idari süreç başlatılmıştır?

3) Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde şu anda, her biri ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç doktor, hemşire, hastabakıcı ve idari personel bulunmaktadır?

4) Son bir yıl içinde Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nden kaç doktor istifa etmiştir? İstifaların gerekçesi nedir?

5) Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin her bir kalemi ayrı ayrı belirtilmek üzere (personel ek ödemeleri, tıbbi malzeme  vs gibi)toplam borcu ne kadardır?

6) Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne devredilmesi planlanmakta mıdır?

7) 1 Ocak 2019 ile önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde, ayakta ve yatarak, ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç hastaya hizmet vermiştir?

8) Sağlık Bakanlığı olarak verdiği hizmet ve niteliği de değerlendirildiğinde, Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin borçlarının ödenmesi ve yönetimden kaynaklanan sorunların çözülmesi için destek olacak mısınız?