'Osmanlı'da Oğlancılık' kitabına şok yasak

'Osmanlı'da Oğlancılık' kitabına şok yasak

Rıza Zelyut’un iki yıl önce çıkan “Osmanlı’da Oğlancılık”, muzır neşriyat ilan edildi. Başbakanlık'a bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kitabın yasaklanması ilişkin olarak, "Toplumsal yaşamın düzenli gitmesi için sadece yasalara uymanın yeterli olmayacağı" ifadesi kullanıldı.

Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut'un 2016 yılının Kasım ayında Kaynak Yayınları tarafından basılan "Osmanlı'd Oğlancılık" adlı kitabı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun kararıyla "muzır neşriyat" kapsamına alındı. 

Analiz Basım Yayın Ltd. Şti.'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Kaynakça bölümünde de açıkça belirtildiği üzere Osmanlı’da Oğlancılık adlı kitap, Osmanlı dönemi yazar ve şairlerinin eserlerinden yararlanılarak kaleme alınmıştır. Kitapta alıntılanan klasikleşmiş Osmanlı eserleri, halen kütüphanelerimizde koruma altındadır.

Osmanlı padişahlarınınkiler de dahil çeşitli şairlerin divanları, şehrengizler, başta Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Gelibolulu Ali’nin Ziyafet Sofraları olmak üzere Osmanlı kültür ürünlerinin incelenmesiyle hazırlanan Osmanlı’da Oğlancılık kitabının 'muzır neşriyat' ilan edilmesi,  Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun her şeyden önce Osmanlı kültüründen habersiz olduğunu göstermektedir.

Kitapta yer verilen son dönem kaynakları ise otorite oldukları herkesçe kabul edilen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Necdet Sakaoğlu, Halil İnalcık, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlere aittir. Bunları şüpheli kaynak veya zararlı kaynak olarak göstermek, söz konusu kurulun sınırlarını aştığını gösteren başka bir örnektir.

Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına dair haberlerin ne yazık ki arttığı son dönemde, söz konusu kitap küçüklere zarar vermek veya onların manevi yapılarını olumsuz etkilemeyi değil, tam aksine o yapıyı deşifre ederek çocuklarımızı bu eğilimden korumayı amaçlamıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ruhuna tümüyle uygun düştüğüne inandığımız kitabımızın muzır neşriyat ilan edilmesi ve poşet içinde satılması gerektiğine dair bu tasarrufla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KİTABIN ARKA KAPAK YAZISI

Osmanlı'da Oğlancılık adlı bu kitap, Osmanlı tarihinde şimdiye kadar gizlenen, esircilik ve devşirmecilik üzerinde yükselen cinsel sapmayı gündeme getiriyor. Araştırmacı yazar Rıza Zelyut, oğlancılık konusunu yeni arşiv belgeleri ışığında bütün yönleriyle ele alıyor.

- Oğlancılığın tarihi ve kültürel kökenleri nelerdir? Kutsal kitapların oğlancılığa yaklaşımı nasıldır?
- Osmanlı'yı yönetenler, oğlancılığı nasıl meşrulaştırdı?
- Oğlancılık ile kadının değersizleştirilmesi arasındaki ilişki nedir?
- Hangi Osmanlı padişahları oğlanlar için şiirler yazdı? Büyük Osmanlı şairleri, oğlanları hangi niyetle övdüler? Gulamparelik, sokaklara nasıl indi, şarkılara nasıl girdi?
- Batılı yazarların Osmanlı'da oğlancılıkla ilgili düşünceleri nelerdir?
- Oğlancılık konusu akademisyenler tarafından nasıl çarpıtıldı? Oğlancılığın günümüzdeki varisleri kimlerdir? Oğlancılık kimler arasında yaygındı ve oğlanlar nasıl kullanılıyordu?
- Acemi oğlanlar, içoğlanları, hamam oğlanları, tavşan oğlanlar, oğlancılığın çeşitleri, oğlancıların mekânları ve daha fazlası ilk kez açık olarak bu kitapta.