ÖZEL | Eski THK Başkanı Atılgan'ın iddialarına Keskin Holding'ten yanıt

ÖZEL | Eski THK Başkanı Atılgan'ın iddialarına Keskin Holding'ten yanıt

Eski THK Başkanı Kürşat Atılgan'ın yolsuzluk iddialarına, Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin'den yanıt geldi.

Yurt Haber Merkezi

THK eski Başkanı Kürşat Atılgan, THK Başkanlığınca, iftira yoluyla şahsını karalayıp kamuoyu önünde basın yoluyla olumsuz algı yaratmaya çalışıldığını ileri sürmüştü. Atılgan, iftira girişimi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyleyen yazılı açıklamasında THK yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerince acil genel kurul çağrısı yapıldığını ve toplu istifa edildiğini belirterek, Türk Hava Kuvvetleri'nin delegesi olarak seçilen mevcut genel başkan A. Bertan Nogaylaroğlu'nun yetkisi olmadığı halde THK'yı zarara sokacak anlaşmalara imza attığını savunmuştu.

YURT'a konuşan Atılgan, şunları kaydetmişti: 

Türk Hava Kurumu'nu ne kadar namusluca ve dürüstçe idare ettiğimi herkes bilir. Delegeler, mevcut genel başkanı, benim kefaletimle oy vererek seçti. Yoksa seçmeyecekti. Benim ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kefaletiydi... Kuruma ait bütün organlar istifa etmişken, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmekten başka çare kalmamışken, böyle bir süreci engellemek mümkün değildir. Kimin elinde ne bilgi varsa, eteğinde ne varsa delegeye gidip, anlatıp, delegeden ve kurumun gerçek sahipleri olan şube başkanlarından gerekli desteği alması gerekir. Basın yoluyla isim kirletmeye çalışmak ve iftira atmak adice bir davranıştır. 

THK'nın Laleli'deki otelinin de peşkeş çekilmek üzere olduğunu işitiyorum ve basından takip ediyorum. Eski başkan o konuyla ilgili ceza almıştı. Anlaşılan yeni başkan da aynı yolu takip etmeye kararlı. Bu doğrultuda asıl yolsuzluk ve usulsüzlük peşinde olan kendisidir.  Yönetim kurulu kararı olmadan eğer oteli birilerine peşkeş çekerse, millet adına onun da takipçisi olacağım. Dolayısıyla Kürşat Atılgan'ın üzerine çamur bulaşmaz ama kendisine büyük bir çamur ve vebal bulaşır. İstinaf mahkemesinde tahliye kararı görüşülmekte olan bu oteli, içindeki kiracıya tekrar peşkeş çekmeye çalışmak kanunsuzdur, hukuksuzdur. Olağanüstü Genel Kurul'u engellemek için şahsımın üzerine attığı çamur ve iftira kendisine bulaşacaktır. 

Atılgan'ın iddialarının ardından Keskin Holding tarafından gazetemize gönderilen cevapta holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin şunları kaydetti: 

Türk Hava Kurumu tarafından, Türk Hava Kurumu eski genel başkanı Kürşat Atılgan’ın da aralarında bulunduğu kurum eski yöneticilerinden bir kısmı aleyhinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde “ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusu üzerine, kurumun eski genel başkanı Kürşat Atılgan tarafından yapılan açıklamalarda, suçlamalara cevap vermek yerine, şirketimiz aleyhinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapılmaktadır. Şirketimiz, mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait olan, İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nın 2005 tarihli kira sözleşmesi ile kiracısıdır. Şirketimizin kiracısı bulunduğu taşınmazda kira sözleşmemizden kaynaklanan hukuki kullanım haklarımız, Kürşat Atılgan’ın genel başkanlığı döneminde, taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı işlem ve eylemlerle ihlal edilmiştir. Şirketimiz işgalci ilan edilerek taraflar arasındaki kira sözleşmesi ortadan kaldırılmaya çalışılmış, alt kiracılarımıza şirketimize kira ödememeleri yönünde telkinler yapılmıştır. Kira sözleşmesindeki hükümler uyarınca her ay KDV ile birlikte ödenen kira bedeli için fatura düzenleyen Türk Hava Kurumu, Kürşat Atılgan genel başkanlığındaki 2016 Aralık ayından itibaren fatura düzenlememiş, KDV bedellerini de mali yükümlüklerine aykırı şekilde yerine getirmemiştir. Kira sözleşmesine ve mali hukuk hükümlerine aykırı işlem ve eylemler tüm genel yönetim kurulu üyelerine tarafımızdan noter kanalıyla ihbar edilmesine karşın hukuka aykırılıklar devam ettirilmiş, birlikte hareket tercih edilmiştir. Kürşat Atılgan’ın yönetimindeki Türk Hava Kurumu, 2016 Aralık ayından itibaren, alt kiracılarımızın şirketimize kira ödememesi için her türlü hukuka aykırı yol ve yöntemi denemiştir. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı hakkında gerçeğe aykırı şekilde dolaylı olarak suç ihbarları yaptırılmış, isnat edilen suçlamalarla şirketimiz ve yönetim kurulu başkanımızın itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Şirketimizce, tüm zorluklara karşın kira sözleşmesinin gerekleri yerine getirilmiştir. Üç yıldır Kürşat Atılgan yönetiminin hukuka aykırı işlem ve eylemleri nedeniyle alt kiracılarımızdan kira bedellerini tahsil edememiş olmamıza rağmen, Türk Hava Kurumu’na tüm kira bedelleri ödenmiştir.

Şirketimizle Türk Hava Kurumu arasında tahliyeye yönelik ihtilafın dört yıldır sürdüğü açıklaması gerçeğe aykırıdır. Dört yıldır devam eden ihtilaf, Kürşat Atılgan başkanlığındaki kurum yönetiminin şirketimizin kira sözleşmesini yok sayma ve şirketimizi hukuk dışı yöntemlerle taşınmazdan uzaklaştırma çabasıdır.

Şirketimiz Tayyare Apartmanları’nda halen kiracılık sıfatını devam ettirmektedir. Taşınmazın bugünkü durumuna getirilmesi için şirketimiz tarafından milyonlarca dolar yatırım yapılmıştır. Kürşat Atılgan başkanlığındaki yönetimin hukuka aykırı tüm girişimleri ve kira sözleşmesine aykırı eylemleri nedeniyle uğradığımız zararın tazmini taleplerimizle ilgili yargısal süreç devam etmektedir. Kürşat Atılgan’ın genel başkanlığı döneminde kurumun çok sayıda taşınmazı rayicinin çok altında rakamlarla satılmıştır. Bugün İstanbul Laleli’deki otelin Türk Hava Kurumu’na ait olmaya devam etmesi, satılan onlarca taşınmazla ayni akıbete uğramamış olması, şirketimizin kararlılığı ve tüm hukuka aykırı baskı ve zorlamalara karşın hukuki çerçevede direnmesinin sonucudur.

Bu bilgiler ışığında, Kürşat Atılgan’ın, şirketimizle ilgili olarak taşınmazın “peşkeş çekildiği” yönündeki talihsiz ifadesini, hakkındaki suçlamalara cevap vermek yerine Türk Hava Kurumu’na ait bu taşınmaza dikkat çekme çabasını, taşınmazı “peşkeş çekememiş” olmanın hayal kırıklığına bağlamaktayız. Ülkemizin milli değeri olan, kiracısı bulunduğumuz taşınmazın sahibi Türk Hava Kurumu’nun bu döneminde ve her zaman, onur duyarak, yanında ve destekçisi olduğumuzu, Türk yargısına ve Türk adaletine sonsuz güvenimizle kamuoyunun bilgisine sunarız.

Keskin Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Ercan Keskin