Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten neden kaldırıldı?

Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten neden kaldırıldı?

Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" İfadesine yer verildi.


Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "27.4.1937 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.