Sağlık emekçileri bahçede açılacak yoğun bakımlara dikkat çekti

Sağlık emekçileri bahçede açılacak yoğun bakımlara dikkat çekti

SES, tam koşulları sağlanmadan hastane bahçesinde açılacak yoğun bakım üniteleri için de “Hastanelerde derme çatma alanların yoğun bakıma çevrilmesi ile zaten fazla olan hastane enfeksiyonu kaynaklı ölümleri daha da artacaktır” uyarısı yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yazılı açıklama yaparak, koronavirüsle mücadelede yapılan yanlışlara dikkat çekerek çözüm yollarını gösterdi. SES açıklamasında, bugün itibariyle salgının başından bu yana testi pozitif tespit edilen hasta sayısının 2,5 milyonun civarında olduğunu, test pozitif oranına göre ise beklenen sayının 3,1 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. 

"ÜLKEMİZDE YOĞUN BAKIM YATAĞI BULMA KONUSUNDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTADIR"

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yüzde 75-80 aralığında hastanın hastanelerde tedavi görmekte olduğunu belirten SES, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde 17 – 18 bin aralığında yetişkin yoğun bakım yatağı bulunmakta olduğunu ağır covid-19 hastaları düşünüldüğünde (Bakanlık verilerine göre bu sayı 5.303) bu yatakların yüzde 31’i covid hastaları ile dolmuş durumda olduğunu açıkladı.

HASTANE ENFEKSİYONU ÖLÜMLERİ DAHA DA ARTACAK UYARISI

Hastane bahçelerinde yapılacak derme çatma yoğun bakım koşullarının hastane enfeksiyonu kaynaklı ölümlere artıracağı uyarısı yapılan açıklama şöyle:

“Pandemi öncesi Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri yoğun bakım yatak doluluk oranları yüzde 70 – 80 aralığında gerçekleşmekte iken covid-19 hastaları ile birlikte yoğun bakım yatakları dolmuş durumdadır. Son süreçte hastanelerin ameliyathane, uyandırma odaları, acil servis gibi alanları yoğun bakım ünitelerine çevrilmektedir. Kimi hastanelerde ise sağlık hizmeti sunmaya elverişli olmayan, kapanan sağlık tesislerinin bazı alanları, yine hastanelerin otopark, yemekhane, idari birimler gibi alanlarının yoğun bakımlara çevrilmesi, yoğun bakım yatağı ihtiyacı gerçekliğini ortaya koymaktadır. Hastanelerde uygulanmayan Yoğun Bakım standartlarına ek olarak derme çatma alanların yoğun bakıma çevrilmesi ile zaten fazla olan hastane enfeksiyonu kaynaklı ölümleri daha da artacaktır.”

"HASTA KABUL EDİLMEYEREK COVİD-19 HASTALARINA YER AÇILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Türkiye’de 70-72 bin aralığındaki hastanın yoğun bakım servisi dışındaki servislerde tedavi gördüğü anlatılan SES açıklamasında, "170 bin servis yatağının artan vakalar nedeniyle yüzde 42’sinde Covid 19 hastaları yatmaktadır. Bu servislerin pandemi öncesi yatak doluluk oranları yüzde 70-75 aralığında seyrederken, bu alanlarda boş yer kalmaması nedeniyle pandemi süresinde acil dışı ameliyatlar ertelenmiş kısmen hastalar taburcu edilerek veya hasta kabul edilmeyerek Covid 19 hastalarına yer açılmaya çalışılmıştır. Hastanelerde boş yer kalmaması nedeniyle, hem Covid 19 hastaları hem de sağlık sorunları ertelenemeyen hastalar mağdur olmaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan bu sorun nedeniyle hem Covid 19 hem de sağlık hizmetlerine ulaşamayan vatandaşlarımız arasında ölüm sayısı artacaktır" denildi.

“ANKARA’DA DA YETİŞKİN YOĞUN BAKIMDA YER YOK”

Ankara'da 3.700–4.200 aralığında günlük pozitif hasta bulunduğu, hastane doluluk oranlarının yüzde 87-92 aralığında değiştiğini açıklayan SES, üniversite hastanelerinde bulunan 1.600’e yakın yoğun bakım yatağı takviye edilmeye çalışılsa dahi yoğun bakımlarda yer bulunamadığını vurguladı. Açıklamada "Ankara ilinde hastaların yatış sırası beklediği dönemlere girilmiştir" denildi.

"YÜZDE 100 DOLULUKLA HİZMET VERİLMESİ İŞ YÜKÜNÜ DAYANILMAZ BOYUTA TAŞIDI"

Enfekte olan sağlık emekçisi sayısının geçmiş dönem ve güncel veriler karşılaştırıldığında 180-200 bin aralığında olduğunu belirten SES, sağlık emekçileri arasında artan vakalara rağmen riskli durumu olan sağlık emekçilerine dönük zatürre ve grip aşıları yapılmadığını açıkladı. 

Normal servis hastaların hastanede ortalama kalış günleri 5 günken, Covid 19 hastalarının ortalama 10 günün üzerinde kaldığı, seyri ağır olan ve riskli Covid hastaları ile birlikte enfekte olan sağlık emekçilerinin sayısının da aynı oranda arttığını vurgulayan SES, bakanlığın izin, istifa ve emeklilik yasağı getirmesini eleştirdi.

“ÖZEL HASTANELERİ ÖZELLEŞTİRİN”

Fiziksel koşulların iyiliğinin ve tıbbi malzemelerin yeterliliğinin yanı sıra, sağlık emekçilerinin insana insanca tedavi ve bakım verebilmesi için SES açıklamasında vurgulanan talep ve öneriler ise şöyle sıralandı:

-Meslek hastalığı ve iş kazası düzenlemesini, emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda çıkarın,

-Özel sektöre ait hastaneleri kamulaştırın,

-Süreci bilimsel yöntemlerle, emek ve meslek örgütleri ile birlikte demokratik ilkelere uygun şeffaf bir şekilde yönetin,

-Şehir Hastaneleri gibi sağlık hizmetleri ile örtüşmeyen projeler yerine ülkenin geneline yayılan ve kapsayan hastane örgütlenmesini sağlayın,

-Kapanan hastaneleri bir an önce açın,

-İvedilikle yeterli sayıda sağlık emekçisi istihdamını ve KHK ile ihraç edilen emekçilerin işe iadelerini gerçekleştirin.

 

ses-logo.png