Şaibeli rapor tartışma konusu oldu: AKP neyi savunuyor?

Şaibeli rapor tartışma konusu oldu: AKP neyi savunuyor?

150 bin ağacın kesimi hileyle gizlendi, gelişim çağındaki ağaçlar dikkate alınmadı, rapor 6 yıl öncesinin verileriyle hazırlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan raporda; Kaz Dağları’nda yapılan ağaç kıyımıyla ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Raporda, ÇED raporunun 6 yıllık süre yok sayılarak hazırlandığı ortaya çıktı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunulan raporda özetle şunlar yer aldı:

- Gelişim çağındaki ağaçlar dikkate alınmadı: Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Ocağı projesi için ilk olarak 3 Temmuz 2012 tarihinde ÇED olumlu kararı alındı. Aynı proje kapsamında kapasite artışına ilişkin ikinci kez 2 Ağustos 2013 tarihli ÇED olumlu kararı alındı. ÇED raporunda ağaç sayılarının hesaplanması detaylı açıklanmazken 130 santimetre yüksekliğinde 8 santimetre çapından küçük olan gelişim çağındaki ağaçlar raporda dikkate alınmadı.


- 6 yıllık süre yok sayıldı: Söz konusu proje kapsamında amenajman planı ve meşcere haritası 2007 yılında, ÇED raporu ise 2013 yılında hazırlanması nedeniyle aradaki 6 yıllık sürede oldukça hızlı büyüyen gelişim çağındaki kızılçam ağaçlarının güncel durumu dikkate alınmadı. ÇED raporu 6 yıllık süre yok sayılarak hazırlandı.


- ÇED dışı ağaç kesildi: Uydu görüntülerinden yapılan incelemede ÇED raporunda kesilmeyeceği belirtilen alanlardan da ağaç kesildiği belirlendi. Uydu görüntülerinde; ÇED alanı dışında kalan yerlerden de ağaç kıyımı yapıldığı ifade edildi.


- Detaylı hesaplama yok: ÇED raporunda ÇED alanı içindeki ünitelerin kurulacakları alanlarda kesilmesi öngörülen toplam ağaç sayısının 46 bin 650 olduğu açıklanmasına karşın bu rakama ilişkin detaylı bir hesaplama bulunmuyor. 613 hektar olan toplam ÇED alanındaki orman alanlarının ağaç türlerine ve kapalılıklarına dair kullanılan ifadeler, ormancılık terminolojsi ile de örtüşmüyor. 


- 150 bin ağaç gizlendi: 2013 yılında hazırlanan ÇED raporunda, 2007 yılına ait verilerin kullanılması, bu süre zarfında yetişen genç ağaçların toplam sayıya dahil edilmemesine neden oldu. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 150 bin adet genç ağacın kesimi, söz konusu hile ile ÇED raporunda gösterilmemiştir.

- 195 bin civarında ağaç kesildi: ÇED raporunda gösterilmeyen alanlarda yapılan kesimler ile maden sahasına erişim için açılan yol nedeniyle gerçekleşen kesimler de kesilecek toplam ağaç sayısı hesaplamasına dahil edilmedi. Bu wkapsamda gizlenen ağaç kesimleriyle birlikte toplam 195 bin civarı ağaç kesimi yapıldığı belirlendi.

İPTAL EDİLMELİ
Hile sonucu tesis edilen işlemlerin geri alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belgeler kullanılarak alınan ÇED olumlu kararı iptal edilmelidir. ÇED raporunda belirtilen saha dışındaki alanlarda yapılan çalışmalar ise derhal durdurulmalıdır. ÇED raporunda yanıltıcı belge ve bilgi kullanılması nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmalı, hukuki ve cezai süreçler başlatılmalı.

TEK BİR ŞÜPHE OLMAZ
CHP’li Karaca, ÇED olumlu kararının reddine karar verirken dayanak aldığı bilirkişi raporunda imzaların birbiriyle uyuşmadığına dikkat çekerek şaibe olduğu iddiasında bulundu. Kirazlı Altın Madeni’nin ÇED olumlu kararına Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından dava açılmış, Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada 7 Şubat 2019’da davanın reddine karar verilmişti. Belediyenin temyiz talebi de Dairesi’nin 19 Haziran 2019 tarihli kararı ile reddedilmişti.

Karaca, “Bu bilirkişi raporunun kim tarafından hazırlandığı, kim tarafından imzalandığı konusunda tek bir şüphenin dahi olması hak hukuk ve adaletin tesisinde ciddi yaralar açmaktadır. Bu imza, bu kişi tarafından atılmadıysa, hukuk ve mahkeme yanıltılmıştır. Verilen kararın adilliği, bu şaibe ile gölgelenmiştir” görüşünü dile getirdi.


AKP’Lİ ÇELİK SAVUNDU
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamuoyunda tepki çeken Kaz Dağları’ndaki doğa katliamı ve maden işletmesini, “Bahsedilen maden Kaz Dağları’nda değildir arada 40 kilometre mesafe var” sözleriyle savundu. Çelik bölgede 195 bin değil 13 bin ağacın kesildiğini ileri sürdü.