Saray'ın 'dev' anketine karşı fişleme uyarısı: Doldurulmasını tavsiye etmiyoruz

Saray'ın 'dev' anketine karşı fişleme uyarısı: Doldurulmasını tavsiye etmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu çalışanlarının yanıtlaması için düzenlenen anket hem kişisel bilgilerin girilmesinin zorunlu tutulması hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin yorumlarının sorulmasıyla tartışma yarattı. KESK, fişleme uyarısında bulunarak üyelerine ankete katılmamalarını tavsiye etti...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 5,3 milyon kamu çalışanının yanıtlaması talebiyle geçen ay duyurusu yapılan “dev anket” tartışma yarattı.

Ankette tüm kamu çalışanlarından kimlik numaraları vb. kişisel verileri istenirken, sorulan soruların içeriği de büyük bir fişlemeye girişildiği tartışması yarattı.

soL'un haberine göre, Kamu Çalışanları Anketi’ne katılım 26 Temmuz’da sona erecek. Ankete katılımın az olması üzerine kurumlar çalışanlarının cep telefonlarına anketi doldurmaları için uyarı mesajları göndermeye başladılar. Anket isteğe bağlı olmasına karşın kimi işyerlerinde yöneticilerin kamu emekçilerine baskı aracına dönüştürüldü. KESK de üyelerine “fişleme” uyarısında bulundu ve ankete katılmamalarını tavsiye etti. 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SORULUYOR
Ankette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin “olumlu” ya da “olumsuz” bulunup bulunmadığı, kamu çalışanının yaptığı işin karşılığını aldığını düşünüp düşünmediği, çalıştığı kuruma sadakat duyup duymadığı, kurumdaki atamaların liyakate uygun olup olmadığı vb. soruların da dahil olduğu sayısı 87 soru yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin kamu çalışanlarından şu konulardaki sorulara yanıt vermeleri isteniyor:

  • Hükümet sistemindeki değişikliğin, kamu çalışanlarının hayatlarını nasıl etkilediği
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı bulup bulmadığı
  • Sistemle beraber kurumların yetki alanlarının net belirlenip belirlenmediği
  • Sistemin kamu kurum ve kuruşları arasındaki koordinasyonu geliştirip geliştirmediği
  • Mevzuat altyapısının yeterli olup olmadığı
  • Sistemin bürokrasiyi azaltıp azaltmadığı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada ankette yer alan T.C. kimlik numarası, eğitim düzeyi, istihdam türü, hangi kurumda çalışıldığı, deneyim, çalışma süresi gibi kişisel bilgilerin Ofis tarafından işleneceği ve bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLANDI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin duyurusunda anketin Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandığı ve amacının “kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinde geliştirilmeye açık bulunan hususların belirlenmesi” olduğu belirtiliyor.

Duyuruda “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla kamuda çalışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesi, önerilerin alınması, zayıf yönlerin ortaya çıkarılması ve sağlıklı bir envanterin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde tüm kamu personeline yönelik memnuniyet ve talepleri içeren anketlerin yapılması da planlanıyor. anket.cbiko.gov.tr üzerinden tamamen kişiye özel yapılan anketin sonuçları analiz edilerek, raporlaştırılacak. Böylece kamu çalışanlarının devletteki CV’si ortaya konularak, kurumların personel yapısındaki eksik yönler ve gelişime açık alanlar ortaya konulmuş olacak” deniliyor.

'DOLDURULMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ'
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) bağlı sendikalarının genel merkezlerine gönderdiği yazıda, anketin yanıtlanmasının isteğe bağlı olmasına rağmen bazı işyerlerindeki idarecilerin doldurulmasını zorunlu olduğunu söyleyerek bunu bir baskı aracına dönüştürdükleri ifade edildi.

Normal şartlar altında kamu emekçilerinin düşünce, öneri ve değerlendirmelerinin çalıştıkları kurumlarla ve devletin diğer organlarıyla paylaşılmasını destekleyip teşvik ettiğini belirten KESK, “İfade özgürlüğüne yönelik devam eden ağır baskı ortamı, kadrolaşma, hukuksuz ihraçlar, fişlemeler, güvenlik soruşturmaları vb. adı konmamış OHAL koşulları nedeniyle bu tür anketlerin fişlemeye dönüşeceği kaygısını taşımaktayız” uyarısında bulundu. KESK'in yazısında şu ifadelere yer verildi:

KAMU EMEKÇİLERİNE HUKUKİ DESTEK
“Adı geçen anketi dolduranların da doldurmayanların da fişleme ve benzeri bir yaklaşıma maruz kalabileceklerini öngördüğümüzden, anketin doldurulmasını tavsiye etmemekteyiz. Kaldı ki, anayasanın 26. Maddesi ile de güvence altına alındığı üzere, hiç kimse düşünce ve ifadelerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve ifadelerini açıkladığı için baskı ile karşılaşamaz. İşyerlerinde anketi doldurmanın zorunlu olduğu yönünde bir baskı ile karşılaşılması durumunda kalan kamu emekçileri üyesi oldukları sendikamızın şubesi ile iletişime geçmeleri durumunda hukuki destek alacaktır” açıklamasında bulundu.