Taşucu Limanı'na 'pazarlık usulü' ihale ile özelleştirme!

Taşucu Limanı'na 'pazarlık usulü' ihale ile özelleştirme!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nı satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana çıktı.

İŞLETME HAKKI 40 YILLIĞINA
ÖİB'nin söz konusu taşınmaz satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 20 MİLYON LİRA
İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İhale için istekliler 8 Eylül saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecekler.

YİNE PAZARLIK USULÜ
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek.

PAZARLIK USULÜ NEDİR?
Kamu İhale Kanunu'nun, deprem gibi öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği “21b Pazarlık’’ usulü, son yıllarda AKP’nin yandaş şirketlere ihale dağıtmak için kullandığı bir yöntem haline geldi.