Türkiye gündemi ile ilgili Erdoğan Toprak’tan çarpıcı açıklamalar

Türkiye gündemi ile ilgili Erdoğan Toprak’tan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan Toprak Türkiye ve Dünya ile iligili haftalık değerlendirmesini sundu

Erdoğan Toprak’ın açıklamalarının satırbaşlarını aşağıda sunuyoruz.

‘Kimlik sorma, sorgulama, gözaltı, silah kullanma yetkileriyle donatılması öngörülen bekçilere tanınan bu yetkiler aynı zamanda özel yaşama müdahaleden ahlak polisliğine kadar genişleyebilecek!’

-

‘Berlin Konferansı sonuç bildirgesinin BM Güvenlik Konseyi’ne gönderilmesi Tobruk ve Hafter’i BM nezdinde de meşru kılacağı gibi, Güvenlik Konseyi’nde bildirgenin onaylanmasıyla Libya’ya asker gönderme planları da zorunlu şekilde tümüyle rafa kaldırılacak!’

-

‘Gelinen aşamada Rusya ile Libya’da işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi iktidar açısından bir mecburiyete dönüşürken, Putin aracılığıyla Tobruk ve Hafter ile dolaylı diyalog imkânını sağlanarak, Putin’in desteğiyle imzalanan mutabakatların UTM’den geçirilmesi, iktidarın önündeki yegâne seçenek olarak görünmektedir!’

-

‘Bu politikalardaki ısrarın nedeni, iktidarın mezhep eksenli İhvan’cı çizgiden vazgeçmek istememesidir! Kuzey Suriye’de ABD destekli ve şimdi de Rusya tarafından kol kanat gerilen PYD-YPG-SDG’nin sınırlarımızdan uzaklaştırılması için en etkin işbirliği yapılacak olan Şam yönetimidir. Rusya ve ABD ile bu konuda imzalanan mutabakatların sonuç vermediği, bu örgütlerin sınırlarımızdan göstermelik şekilde biraz güneye inerek varlıklarını koruyup, konuşlandıkları, ABD ve Rusya’nın da buna olanak sağladığı apaçık ortadadır!’

-

‘Böyle bir tabloda; dış politikanın yürütülmesinde iktidarın sendelemeleri, günü idare etme yaklaşımları artarak öne çıkmakta, Türkiye’nin her alandaki ve anlamdaki kayıp hanesi kabarmaktadır. İstikralı, saygın ve itibarlı bir dış politika için diplomaside ülke çıkarlarını önceleyen stratejiler geliştirilmeli, yukarıda sıraladığımız yanlışlardan sorgulanıp, dersler çıkartılarak vazgeçilmelidir.’

-

‘İktidarın bu iddiaları açıklığa kavuşturmasının ve şeffaf olmasının yanında, Libya’da böyle bir gizli-kapaklı serüvene girişmemesi de altına imza attığı uluslararası anlaşmaların, Berlin Mutabakatı’nın bağlayıcılığının gereğidir.’

-

‘Hukukun bertaraf edildiği, yurttaşlık haklarının anayasa ve yasa güvencesinden yoksun olduğu, ülkeyi yönetenleri eleştirenlerin cezalandırıldığı, medyanın baskılandığı bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceği için 2019 Demokrasi Endeksi’nde yeri değişmemesine karşılık puanı gerileyen Türkiye açısından bu durum sürpriz sayılmamalı!’

-

‘AB, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Sınırları Mutabakatı’nı tanımadıklarını ilan etse de, gerek Libya’da gerekse Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan bu tutum ve yaptırım tehditleri kabul edilemez!’

-

‘Malullük aylığı ve 65 yaş maaşı alanlarda yoksulluk oranlarının yüzde 50’lerin üzerine çıkması dikkat çekici! Sosyal güvenlik sisteminin ve yapılan parasal ödemelerin çok düşük olmasından ötürü bu kesimin derin bir yoksulluk içinde yaşadığını, anayasamızın “sosyal devlet” ilkesinin geniş nüfus kesimlerini kapsayamadığını söyleyebilirim.’

-

‘AK Parti’nin uyguladığı ekonomi ve sosyal güvenlik politikaları, dar bir kesime ülke kaynaklarıyla servet transfer ederken, on milyonlarca genç, kadın, çocuk, emekli ve 65 yaş üstü yaşlı insanlarımızı “sadaka ekonomisi” ile 200-300 TL’lik sosyal yardımlara bağımlı hale getirmiştir. Bu tablo, SGK’nın resmi yayını SGD’de yer alan araştırma sonuçlarıyla tescil edilerek belgelenmiştir!’

-

‘Türkiye’nin yolsuzluk algısında kesintisiz şekilde her yıl irtifa kaybetmesi, puan yitirmesi, sıralama basamaklarında hızla gerilemesi doğal olarak yatırımcıların, Türkiye ile iş-ticaret-ortaklık yapmak isteyeceklerin tercihlerinde ve alacakları kararlarda etkili olacaktır! Yargının yolsuzlukların üzerine gidemediği ve hukuk güvencesinin sağlanamadığı bir ülkeyi hangi yatırımcı tercih eder?’

-

‘13 yıl boyunca taahhüt ettikleri yatırımları yapmak yerine TT’nin kasasını boşaltanların ülkeye faturası ağır oldu. Şimdi dünyanın en pahalı tarifesiyle bu faturayı; altyapısı yetersiz, en acil ve hayati anlarda kesilen-kilitlenen internet ve GSM sistemine “milletimiz” ödemektedir!’

-

‘Verilere göre en sert sonuç tasarruf etme ihtimalini gösteren endekste gözlendi. Buna göre ocak ayında yüzde 9,1 azalan tasarruf etme ihtimali endeksi 21,6'ya gerilemiş. Bu insanların gelirlerinin yetmediği, harcamalarını karşılayamadıkları ve önümüzdeki 12 ay boyunca bir kenara üç-beş kuruş atma ya da tasarruf etme ihtimali göremediklerini ortaya koyuyor!’

-

‘Halkın vergileriyle bütçeden ödenek alan, herkese ayrımsız hizmetle yükümlü bir devlet kurumu olan ve resmi açıklamalarla inançları yönlendirme imkânına sahip DİB’in, bankacılık sektöründeki rekabet koşullarını, kamu ve özel bankalar arasındaki rekabeti fetva vererek doğrudan bozması, ihlal etmiş olması, üzücü ve düşündürücüdür! DİB Fetvası ile yaşanan bu süreçte, Rekabet Kurumu ve BDDK gereğini yapmalıdır!’

-

‘Hukuk güvencesinin yasama denetiminin olmadığı, kararların sık sık değiştiği, mal varlığına, banka hesaplarına el koyma, şirketlere, belediyelere, vakıflara kayyum atamalarının hızlandığı bir ortamda, yabancı yatırım sermayesi de Türkiye’ye gelişini durdurmuş görünüyor!’