Yargıtay’dan önemli karar…Dava ve icra için Mernis adresi tebliğat yeterli sayılacak…

Yargıtay’dan önemli karar…Dava ve icra için Mernis adresi tebliğat yeterli sayılacak…

Bir süredir hukuki tartışma yaratan adrese tebliğata Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde alacaklı yada muhatabın adres bildirmemesi veya yanlış olması halinde Mernis adresine bildirimi yeterli sayılmasına karar verdi.

Bir süredir hukuki tartışma yaratan adrese tebliğata Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde alacaklı yada muhatabın adres bildirmemesi veya yanlış olması halinde Mernis adresine bildirimi yeterli sayılmasına karar verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, Yargıtay Hukuk Daireleri’nin tebligat yöntemi konusunda farklı kararları bulunduğu gerekçesiyle yapılan bir başvuru üzerine konunun tekrar ele alındığı ifade edildi. Uygulamada, tarafların bildirdiği adreslere ulaşılamazsa, sisteme kayıtlı adrese ikinci bildirim, bu da olmazsa Mernis adresine bildirim yapılıyordu. Bu uygulamada süre uzatımı söz konusu oluyor. Tebliğin muhataba ulaşması esas alınıyor, bu yüzden de dava yada icra işlemleri uzuyordu.

MERNİS ADRESİ YETERLİ SAYILACAK

Yargıtay, İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu bu konuyu ele alarak, yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşların da artık güncel adres kayıtları olduğuna dikkat çekerek, Mernis gibi sistemler sayesinde geçmişte olduğu gibi, kişilere ulaşmada sorun yaşanmadığına bildirdi. Kurul, bir dizi yasal düzenleme sonrasında artık 3 aşamalı bir tebligat yönteminin gereksiz olduğu sonucuna vararak, 2 aşamalı, yani önce kişinin bildirdiği adrese, bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine mavi zarfla tebligatın yeterli olduğunu oy çokluğu ile karara bağladı.