AKP 'Türk ve 'Türkiye' adlarını kaldırıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, TBMM'de bugün düzenlemiş olduğu basın toplantısında  hükümetin "meslek kuruluşlarıyla ilgili yeni yasa tasarısı taslağı hazırlamaya başladığını"  açıkladı.

16 Mart 2018 Cuma 15:13
AKP 'Türk ve 'Türkiye' adlarını kaldırıyor

Özdağ, bu taslağın "bütün meslek kuruluşlarının demokratik yapılarını ortadan kaldırdığını ve ilgili bakanlıkların yan kuruluşu haline getirdiğini", yasalaşması halinde "meslek kuruluşlarının hem milli kimliklerini hem de demokratik yapılarını yitireceklerini"  söyledi ve taslağı hazırlayan bürokratların uyarılmasını,TBMM'ye asla getirilmemesi talep etti.

İşte Özdağ'ın o açıklaması:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce yapmış olduğu “Türkiye Barolar Birliği’nin isminden Türkiye ibaresinin çıkarılması gerekiyor” açıklamasını emir olarak kabul eden AKP Hükümeti; bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı ile milli ve yerli olduğunu iddia eden AKP Hükümeti tüm meslek kuruluşlarının isimlerinden Türk ve Türkiye ibarelerini çıkararak bu kuruluşların milli kimliklerini yok etmeyi hedeflemektedir. Üstelik yasa tasarısı bununla da kalmayıp, bütün meslek kuruluşlarının demokratik yapılarını ortadan kaldırmakta, onları ilgili bakanlıkların yan kuruluşu haline getirmektedir. Bu düzenlemenin yapılması ile meslek kuruluşları hem milli kimliklerini hem demokratik yapılarını tamamen yitireceklerdir. 

Yasa taslağı ile;

Türkiye Barolar Birliği                ---Barolar Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu    ---Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu  

TESK                            ---ESK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği            ---Odalar ve Borsalar Birliği  
 
TOBB                            ---OBB

Türkiye Noterler Birliği                ---Noterler Birliği

Türk Tabipleri Birliği                    ---Tabipler Birliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği        ---Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği            ---Veteriner Hekimler Birliği

TÜRMOB                        ---MOB

TÜRK Diş Hekimleri Birliği                ---Diş Hekimleri Birliği

Türk Eczacıları Birliği                ---Eczacılar Birliği

Türkiye Katılım bankası                 ---Katılım Bankası

Türkiye Sigortacılık                    ---Sigortacılık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği            ---Ziraat odaları birliği

Türkiye Tohumcular Birliği                ---Tohumcular Birliği

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği            ---Seyahat Acenteleri Birliği

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği            --- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

adını almaktadır.

Yasa tasarısı sadece Türklüğe düşman değildir. Aynı zamanda insan haklarına da düşmandır, özgürlüğe de düşmandır, demokrasiye de düşmandır. Cumhuriyet tarihimizin en anlamsız ve en anti-demokratik yasa teklifi önümüze geldi. Bu kanunla siyasi irade tüm meslek kuruluşlarını partisinin hükümetinin bir organı haline getirmeyi amaçlıyor. BÖYLE BİR KANUN MUZ CUMHURİYETİNDE DAHİ YOKTUR. Burada mevcut iktidar; hükmedemediği, seçimlerle alamadığı, güdümüne sokamadığı kurumları YOK ETME amacındadır. Ya bizdensiniz ya da yok olmaya mahkumsunuz mantığı ile hazırlanan bu kanun tasarısı ile tüm meslek kuruluşlarını yok etmeyi amaçlanmaktadır.

Yasa tasarısında öyle maddeler var ki:

Örneğin 8. Madde.

“Milli güvenlik, kamu düzeninin gerektirdiği hallerde Meslek Kuruluşları Bakanlıkça faaliyetten men edilebilir” diyor. Kamu düzeni Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ın keyfine kaldığı için. Bu yasayı Tayyip Erdoğan’ın hoşuna gitmeyecek beyanat veren Meslek Kuruluşları anında kapatılabilir diye okumak da mümkündür.

Tasarının 10/3 maddesi ise tamamen hukuk katliamıdır. Bu tasarıyla mesleğinden men edilip daha sonra affa uğramış kişilerin tekrardan meslekten men edilmelerini sağlayan yani affı geçersiz kılan bir uygulama ne hukuk ne demokrasi ne de insan hakları ile bağdaşmamaktadır. Örneğin FETÖ kumpası sonucu meslekten men edilip daha sonra aftan yararlanarak mesleğe dönenler; tekrardan meslekten ihraç edilebilecektir. 

Yasa tasarısı meslek kuruluşlarının belirleyeceği aidatların da bakanlık kararına bağlamıştır. Meslek kuruluşlarının yurt dışına yapacağı gezileri ya da yurt dışından kabul edeceği heyetleri de bakanlık iznine bağlamaktadır. 
Bu yasa tasarısı Türkiye’yi bir kez daha modern dünyadan tamamen koparacak, Kuzey Kore ligine itecek kadar tehlikelidir. Bu tasarı yasalaşırsa AKP hükümeti dışında Türkiye’nin düşmanlarına da hizmet edecektir.  Ekonomik kalkınmamız da Türkiye’nin demokratik itibarına bağlıdır.

Yasa tasarısı Meslek Kuruluşların belirleyeceği aidatları da Bakanlık kararına bağlamış, meslek kuruluşlarının yurt dışına yapacağı gezileri ya da yurt dışından kabul edeceği heyetleri de Bakanlık iznine bağlamaktadır. Halihazırdaki durumda sadece bakanlığa bilgi yazısı gönderen meslek kuruluşları; örneğin ziraat odaları Tarım Bakanlığı’ndan, TMMOB Maliye Bakanlığı’ndan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Turizm Bakanlığı’ndan,  TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Adalet Bakanlığı’ndan izin almadan kongre ve konferansa katılmak için yurtdışına dahi çıkamayacaklardır.   

Tüm bu odalar ve meslek kuruluşları;

Tasarının 4. Maddesine göre her yıl bağlı bulunduğu Bakanlık Tarafından idari Denetim yapılacağı gibi bu arada ihtiyaç görülen durumlarda her zaman idari denetime tabi tutulacaklardır.
Tasarının 5.maddesine göre Her yıl mali denetim yapılacağı gibi ihtiyaç görülen durumlarda her zaman mali denetim yapılabilecektir.

Tasarının 6.maddesine göre ayrıca 3 yılda bir Bağımsız Denetçiler tarafından da denetleneceklerdir.
Tasarının 7. Maddesine göre bu odalar ve meslek kuruluşları bağlı oldukları bakanlığın talebi üzerine, 7 gün içinde talep edilen evrakı vermezse, ya da yukarıda bahsi geçen denetim yapılırken görevi başında kalması, yapılan denetim bakımından sakıncalı görülürse, Sayıştay, Bakanlık,  veya bağımsız denetçinin teklifi üzerine bakanlıkça görevinden uzaklaştırılır. Hükümete soruyoruz: Kimi kayyum olarak atayacaksınız meslek kuruluşlarının başına?
Denetimin tamamlanmasından sonra en geç 1 ay içinde Bakanlık kararı ile görevlerine dönerler. Bu madde tüm oda ve meslek kuruluşlarını iktidardaki hükümetin uşağı, kölesi, şamar oğlanı yapacaktır. Siyasi iradenin desteklemediği bir meslek kuruluşu başkanı, Türkiye Barolar Birliği’ne ya da Ankara Barosuna seçildiğinde, “bu kanun ile ihtiyaç görüldü” diyerek bir denetleme açıp, başkanı görevden uzaklaştırıp, 3 yıl sonunda denetlemeyi bitirip: Seçim sürecinde göreve iade ettiğiniz, seçilmiş bir başkanın haklarını ve oy veren o meslek grubundaki kişilerin haklarını nasıl iade edeceksiniz? Kaldı ki denetleme bittikten en geç 1 ay sonra görevine iade edilir denilmekte. 1 ay geçti ve Bakanlık iade etmedi; bunun müeyyidesi de yok, açıklanmış bir hukuki yol da yok.

Meslek kuruluşları bu kanunla tamamen siyasi iradeye bağlı hale getirilmektedir. Bağımsız denetçiler TMMOB içerisinden seçilmektedir. Denetim için Bakanlık tarafından seçilen bağımsız denetçi: İktidarın desteklemediği seçilmiş bir başkanının görevden alınmasını teklif etmekte ve o başkan denetçinin teklifi ile görevden uzaklaştırabilecektir. Yani meslek mensuplarının çoğunluğunun oyunu alan bir başkan, sadece tek bir oyu olan bir meslek mensubun teklifi ile siyasi irade görevden uzaklaştırabilecektir. 

Bu kanunla siyasi irade tüm meslek kuruluşlarını partisinin hükümetinin bir organı haline getirecektir. Böylece sivil toplum örgütleri, aydın eli kalem tutan tüm meslek örgütleri siyasi iradenin güdümüne girecektir. BÖYLE BİR KANUN MUZ CUMHURİYETİNDE DAHİ YOKTUR. Kaldı ki, acaba Türkiye Barolar Birliğini ve diğer tüm meslek kuruluşlarını HSK gibi güdümünde götürebilen bir AKP böyle bir kanun tasarısı hazırlamaya gerek duyacak mıydı? Burada mevcut iktidar nasıl halkı kutuplaştırdı ise aynı şeyi yapmış ve hükmedemediği, seçimlerle alamadığı, güdümüne sokamadığı kurumları “terbiye etme” amacındadır. Ya bizdensiniz ya da yok olmaya mahkumsunuz mantığı ile hazırlanan bu kanun tasarısı ile tüm meslek kuruluşlarını yok etme amaçlanmaktadır.

Tasarının 8.maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Ayrıca tasarının 9.maddesinin 3. Fıkrası ….’ Meslek Kuruluşları ve odalar, milli güvenlik, kamu düzeninin gerektirdiği gecikmesinde sakınca olan hallerde Bakanlıkça faaliyetten men edilebilir. Bu karar 24 saatte Asliye Hukuk Hakiminin onayına sunulur. Asliye Hukuk Hakimi 48 saatte kararını verir.” Burada da siyasi iradenin bu kuruluşları tamamen avucunun içine aldığını görmekteyiz. Beyanatları siyasi iradenin düşünceleri aleyhine olan bir meslek kuruluşu kolaylıkla fiilen kapatılabilecektir. Bir meslek kuruluşunun örneğin sokak hayvanlarını besleme etkinliği faaliyet alnında olmamasından dolayı faaliyetten men gerekçesi olabilecektir. “Olağanüstü hal ve savaştayız” denilerek, “Türkiye Barolar Birliği Başkanının beyanları kamu düzenini ihlal etmektedir” iddiası ile Türkiye Barolar Birliğini faaliyetten men eden Adalet Bakanlığının kararını hangi Asliye Hukuk Hakiminin onaylamayıp karşı çıkabilecektir.

Tüm meslek kuruluşları ve odalar bağlı bulundukları bakanlıkların iki dudağı arasına sıkışıp kalacaktır. Avukatlık sınavını Adalet Bakanlığı yapacak, Baro levhasına yazılmayı Adalet Bakanlığı yapacak, avukatlık ruhsatını Adalet Bakanlığı verecek, itirazları da Adalet Bakanlığı karara bağlayacaktır.(Madde 6-7-9)Tüm meslek kuruluşlarının oda kayıtları, ruhsatları, oda aidatları odaya kabul ve ret, tamamı bağlı bulundukları bakanlık tarafından yapılacak, oda ve meslek kuruluşları bakanlıkların sekreteryası görevine getirilecektir.

Tasarının 10/3 maddesi ise tamamen hukuk tetikçiliğidir. Öyle zannediyoruz ki bu madde direk olarak hali hazırda görevde olan bazı meslek kuruluşu görevlilerini hedef almaktadır. Çünkü süreleri geçmiş ve affa uğramış olsa bile meslek mensuplarının meslek kuruluşlarında mesleği icra etmelerinin engellenmesi yasa kapsamına alınmıştır. Yıllar önce affa uğramış ve mesleğini hali hazırda icra etmekte olan bir meslek erbabını ya da meslek kuruluşu başkan ve görevlilerini yok olan affa uğramış bir cezadan dolayı mesleğinden men etmek ne hukuk ne demokrasi ne kazanılmış hak ve nede insan hakları ile bağdaşmamaktadır. AKP Hükümetinin bu düzenlemelere nereden esinlendiğini araştırınca karşımıza ilginç bir gerçek çıktı. 1990’lı yıllarda Cezayir ve Tunus’ta da affa uğramış suçlardan dolayı milli güvenlik gerekçesi ile tekrar yargılama yapılabileceğini düzenleyen yasa maddelerinden esinlenmişler. Anlaşılan sadece Tunus’un devrik liderinin uçağını değil, tarihin çöplüğüne atılmış yasalarını da alıyor AKP Hükümeti.
 
Sonuç olarak tasarı ile odalar ve meslek kuruluşları meslek guruplarının kuruluşları olmaktan çıkıyor, oyun parkı haline getiriyor. 

Bu meslek kuruluşları,

ADALET BAKANLIĞI BAROLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADALET BAKANLIĞI NOTERLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ODALAR VE BORSALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI ECZACILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TABİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM BAKANLIĞI SEYAHAT ACENTALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT ODASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne dönüşmektedir.

İYİ Parti bu anti demokratik, milli kimliksiz yasa girişimini Türk Milleti önünde mahkum etmektedir. Milli ve yerli olduğu iddiasında olan AKP, milli ve yerli olan her şeyi tasfiye etmektedir. Önce valiliklerden Türkiye Cumhuriyeti ibaresini indirdiler. Şimdi meslek kuruluşlarından Türk ve Türkiye’yi çıkarmayı, meslek kuruluşlarını gerçek sahiplerinin elinden alarak, hükümetin arka bahçesine haline getirmeye çalışıyorlar. Anlaşılan Öcalan ile İmralı’da kaleme alınan anayasa taslağı uygulanmaya devam ediliyor. İYİ Parti, bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını bu milliyetsiz ve faşist yasa taslağına karşı direnmeye çağırıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
AKPIyi PartiTürkTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
☪ ☪ ☪ CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞU PERİNÇEK ☪ ☪ ☪ 2018-03-19 18:36:02

☪ TÜRKİYE ATATÜRKÇÜ KEMÂLİST KUVVACI ULUSALCI TC VATAN PARTİSİ ☪
http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez , http://oncugenclik.org.tr/ , http://vatanpartisi.tv/ , https://tr-tr.facebook.com/VatanPartisi/ , http://www.ulusal.com.tr/ , http://www.ulusal.com.tr/canliyayin/canliyayin.php , https://www.ulusal.com.tr/tv/ , https://www.aydinlik.com.tr/anasayfa , http://www.kaynakyayinlari.com/ , https://www.bilimveutopya.com.tr/ , https://www.aydinlik.com.tr/teori , https://twitter.com/teoridergi , https://www.facebook.com/teoridergisi/ , http://gorevvakfi.org/ , http://ulusalgonullu.com/gonulluol.php , https://tr-tr.facebook.com/ulusalgonulluleri/ , https://twitter.com/ulusalgonullu , http://twibee.com/ulusalgonullu , http://ahmetsaltik.net/ , https://www.facebook.com/TalatPasaKomitesi , http://tgb.gen.tr/ , http://talebe.org/ , http://www.cumhuriyetkadinlari.org.tr/ , http://www.tsk.tr/ , https://www.tskgv.org.tr/ , http://www.ata.tsk.tr/ , http://www.mehmetcik.org.tr/

Misafir Avatar
bop esbaskani 2018-03-23 02:47:14 @☪ ☪ ☪ CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞU PERİNÇEK ☪ ☪ ☪

gorevini yapiyor eyalet sistemine gectikmi kurdistan lazistan eyaletleri kurulursa sasmayin

Beğenmedim! (0)
Avatar
Mr. AQ 2018-03-19 18:44:56

YEŞŞEEE SİYONİST-AKP !!!!!!
HERİFLER YAHUDİ ASKERİ AQ...

Misafir Avatar
altta yazan çok fena bunamış vah vah !!!!! 2018-03-23 22:49:27 @Mr. AQ

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
hihihi 2018-03-23 02:41:45 @Mr. AQ

dune kadar akp yi savunuyordun noldi sana dede narkozdanmi uyandin ??

Beğenmedim! (2)
Avatar
VATAN SEVER 2018-03-16 15:18:48

TURKLUĞE GICIK BIRINI SEÇERSEN,BU YAPILAN ÖN TADIM ANA YEMEK SONRADAN GELIR.

Misafir Avatar
yırtıklr toparlanma gayretinde 2018-03-16 18:41:26 @VATAN SEVER

Ülkeyi soyamayanlar, çalamayanlar, sömüreeyenler, mafya ayağı ile borusunu öttüremeyenler, karaborsacılar, adam kayıranlar, kadrolu memur gösterp daireye hiç uğramadan adamlarına maaş verenler , yap yık kazan dan kazanamayanlar sahte adi mal üretip milleti kandıranlar AKP yi sevmiyor. ee varsın sevmesinler bizd zaten o üç kağıtçıları o hainleri sevmiyoruz

Beğenmedim! (5)
Misafir Avatar
tesbit 2018-03-16 18:20:59 @VATAN SEVER

Ulan deyyuslar gelin size kalsa pkk ya da Türk diyorsunuz, siz pkk ya kürt diyorsunuz. size göre gerçek Türkler yobaz geriici ama sizin eşkiyalarınız düşman işbirlikçileriniz TÜRK öylemi?
hadiin be manyaklar.

Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
Milliyetci gecinen ortaklari 2018-03-16 17:07:44 @VATAN SEVER

MHP den cit yok.

Beğenmedim! (0)
Avatar
HAKAN 2018-03-16 15:23:33

KIZIYORUM ,ŞAŞKINIM.550 TUZLUK MILLET MECLISINDE NEDEN VARLAR.???

Avatar
YAİSTİKLÂL YA ÖLÜM 2018-03-16 15:24:32

Az kaldı önce TANRI ZAMANI GELDİ BİZDE tayyip denilen bu adamı kaldıracağız ve dünya mahkemelerinde yagılatacağız .

Avatar
hani 2018-03-16 15:17:55

Hani devleti küçülterek yükten kurtulacaktınız sadece adını değiştirebilirsiniz ruhunu asla

Avatar
fatsalı 2018-03-16 15:59:07

ne mutlu türküm diyene

Avatar
TANRI HEMEN ŞİMDİ SENİN ÇANINI ALSIN AMİN . NE MUTLU TÜRKÜM ,TÜRKÜM ATATÜRKCÜYÜM DİYENE . 2018-03-16 16:10:19

Bu adam ülkemiz TÜRK VATANIMIZIN Başına belâ oldu .TANRI BU ADAMIN HEMEN ŞİDİ CANINI ALSIDA Kurtulalım .Bu yaşıma kadar şimdeye dek ilk defa bu adam kadar hiç bir ne cumhur başkanı nede başbakan NE TÜRKLÜĞE NEDE ULU ÖNDER AZİZ GAZİ MARAŞAL DÜNYA MUCİZESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK düşmanı görmedim .!! Bu adam TÜRK KANI TAŞIYAMAZ ,TÜRK OLAMAZ BU ADAM TÜRK VATANI TÜRK ULUSU HAYİNİ .Yaşadığım sğğrece her gün ,her saat ,her saniye BED DUA edeceğim TANRI BU ADAMA ÖLÜMLERİN EN FACİASINI,EN DEHŞETİNİ ,EN FELÂKETİNİ VERSİN AMİN .Hiç bir TANRININ KULU bu kadar vatan ,millet hayini olamaz oması mümkündeyil bu adam daki TÜRKLÜĞE VE DÜNYA MUCİZESİ ULU ÖNDER GAZİ MARAŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK LÜK DÜŞMANI nedir anlamadı .Sadece şu kanıya vardım bu adam koplexli RUSAĞILIĞI TAMAMEN SON SAFAYA GELMİŞ AKİL HASTASI ADAMIN HASTALIĞINA TEŞİZ BU ADAMDA BU HASTALIKLAR VAR ((( NARSİST ,PARONOYAK ,HİNOMATİ ,HUPTİS BİBOLAR MANİP ,HEİST Kİ BU HASTALIKLAR ÇOOOK AMA ÇOOOK TEHLİKELİ ))) Bu hastalığı olan lar gözü hiç bir şeyi görmez dünyanın en tehlikeli hastalığı ve kesin akıl hastanesine yatırılıp ve birde DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRİREREKTEN TEDAVİ EDİLMELİ AMA BU HASTALIKLARI TAŞIYAN DELİLERİN KESİN TEDAVİSİ OLMAZMIŞ .Bakın benim kocam abd li kanser uzmanı profösör amerikalı .Eşime sordu bu adamın niye böyle yapıyor diye ve oda bana bu adamın yukarıda saydığım hastalıklarını anlatı .Tamam kocam PROFÖSÖR KANSER UZMANI ama doktor doktordur ve bu adamın hastalığının bunlar olduğunu anlatı ve eşimde olsa bir yabancının koskoca TÜRK VATANIMIZIN sözde cumhuruna böyle nir teşis koymasına inanın ki çook üzüldüm .Abd li profösör kanser uzmanı kocama kızamadın niye öyle söyliyorsun cumhur başkanımıza diye ama eşim anladıki üzgünüm seni inçitmek istememiştim sen sordun niüedenini bende profösör kanser uzmanı bir doktor olarak anlatım dedi .Ve ekledi beliki RUHSAĞLIĞI UZMANI DEYİLİM AMA ÜNİVERİSİTE PROFÖSÖRÜ OLARAK .HER TIP BİLİMİNDE YETERLİ BİGİM VAR SADECE KANSER PROFÖSÖRÜ UZMANI DEYİLİM HER TIP BİLİMİNDEN SORUMLUYUM .Dedi dolayısı ile anlaymak istediğim ABD Lİ profösör Kanser uzmanı kocak bana bu adamın hastalığını böyle yorumladı ÖNCE TANRI bu adamında üstesinden art düşüncelerinden ..TÜRKLÜĞÜMÜZE ,TÜRK VATANIMIZA ,VE BİZİM KIMIZI ÇİZGİLERİMİZ BİZ TÜRK LERİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ ULU ÖNDER AZİZ GAZİ MARAŞAL BAŞKUMUTAN EBEDİ CUMHUR BAŞKANIMIZ ,EBEDİ BAŞKUMUTANIMIZ DÜNYA MUÇİZESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRKLÜĞE ,BAYRAĞA ,VE TÜRK SİLAHLI KUVETLERE DÜŞMANLIĞINI eninde sonun da inanıyorumki TÜRK GENÇLERİ ULU ÖNDER DÜNYA MUCİZESİ BAŞKUMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜM TÜRK GENÇLERİNE JİTABESİNİ HATIRLIYACAK VE CEBREN VE JİLE İLE AZİZ TÜRK VATANIMIZDAKİ İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARDAN KORUMAK İÇİN ((( KESİN ))) ÖNCE TANRI BİR ÇARESİNE BÖYLE VEYA ŞÖYLE BAKACAKTIR TÜRK VATANI İÇİN BENİMDE ÇOCUKLARIM HELÂL OLSUN ,TEK TÜRK VATANIMIZ HUZUR BULSUN ÇOCUKLARIM ŞEHİT VEYA GAZİ OLSUN AMA SADECE SADECE TÜRK VATANIMIZ ,TÜRK ULUSUMUZ İÇİN BU DELİNİN KAPRİSLERİ İÇİN DEYİL NE MUTLU TÜRKÜM ,TÜRKÜM ,TÜRKÜM DİYENE BEN TÜRKÜM TÜRKLÜK BANA TÜRK VATANININ KURTARICISI DEMOKRATİK LAİK TÜRK ULUSUNUN KURUCUSU TÜRK ADINI BANA BAHŞEDEN ULU ÖNDER AZİZ GAZİ MARAŞAL DÜNYA MUCİZESİ KEMAL ATATÜRKÜMDEN DOĞMAMIŞ ŞEHİT OLAN BEBEĞİMDEN ÖKSÜZLERİMDEN TÜRK VATANIMIZIN GELMİŞ GEÇMİŞ ŞEHİTLERİMDEN GAZİLERİMDEN MİRAS KALDI ONU SANA VERMEM KANIMIN ,CANIMIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞIRIM NE MUTLU TÜRKÜM ,TÜRKÜM DİYENE ..BU YORUMUMU TÜRKLÜĞE VE TÜRK VATANIMIZA HAYİNLİK EDENLERE HİTABEDİYORUM ..NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE MUTLU KEMAL ATATÜRKCÜUÜM DİYENE DÜNYA MUCİZESİ KEMAL ATATÜRKCÜYÜM DİYENE .