Peki bundan sonra ne olacak?

Peki bundan sonra ne olacak?

Meclis dokunulmazlıklara ilişkin yasayı 'referanduma gerek duymadan' kabul etti. Peki bundan sonra ne olacak?

TBMM'de ele alınan ve 146 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören Anayasa değişiklik teklifi, referanduma gerek kalmadan kabul edildi. 27 AKP, 51 CHP, 9 MHP, 50 HDP ve 1 bağımsız milletvekili 675 ayrı dosyadan yargılanacak.
ÇERİKTE NELER VAR?
Teklif Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdiği anda Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Karma Komisyon’da bekleyen fezlekeler için yargı yolu açılacak. Teklife göre, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içinde fezlekeler mahkemelere gönderilecek, yargılama süreci başlayacak.
“Madde 1 – 7 Aralık 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği takdirde; soruşturma veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet Savcılıklarından ve Mahkemelerden, Adalet Bakanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na veya Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal etmiş olan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında Anayasanın 83. Maddesinin ikinci fıkrasındaki birinci cümle hükmü uygulanmaz. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı’nda, TBMM Başkanlığı’nda, Başbakanlık’ta ve Adalet Bakanlığı’nda bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkında düzenlenen dosyalar yetkili mercilere iade edilir. 
YARGILAMA SÜRECİ ŞÖYLE İŞLEYECEK:
* Anayasa değişiklik teklifi TBMM'de benimsendikten sonra Cumhurbaşkanına gönderilecek. Cumhurbaşkanının 367 üzerine kabul oyu çıksa da değişikliği referanduma götürme yetkisi var. Ancak Erdoğan'ın buna gerek görmeyeceği belirtiliyor. * Değişiklik Resmi gazetede yayınlandıktan sonra TBMM'deki tüm fezlekeler ilgili savcılıklara gönderilecek. Savcılıklar bu fezlekelerdeki suç iddialarıyla ilgili dava açacak ya da takipsizlik kararı verecek. * Suçun işlendiği dönemdeki ceza yasaları, daha sonra değiştiği için bu dosyalardan bir bölümü hakkında, takipsizlik karar verilmesi bekleniyor. * Ancak yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı bulunuyor. Anayasa Mahkemesi, bu istemi 15 gün içerisinde karara bağlayacak. * Prosedürler tamamlandıktan sonra, hakkında dava açılan milletvekili yargılanmaya başlanacak. Duruşmalara giderek ifade vermesi gerekecek, gitmediği taktirde ihzarlı olarak polis zoru ile getirilmesi kararı verilebilecek. * Yargılama aşamasında mahkeme suç iddiasının ciddiyetine göre ilgili vekilin tutuklanmasına da karar verebilecek. * Vekil mahkum olursa dosyası Yargıtay'a gönderilecek ve onama kararı çıkarsa dava da kesinleşmiş olacak. * Bir yıl ve daha fazla hapis cezası alan milletvekili ile ilgili karar Yargıtay aşamasından sonra TBMM'ye gönderilecek. Kesin hüküm giyen milletvekilinin üyeliği, mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle ve Anayasa'nın 83. Maddesi uyarınca son bulacak. * Anayasa'nın 84. maddesinde ‘'Milletvekili hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır'' hükmünü öngörüyor. Bu durumda milletvekili hüküm giyse de, cezaevine ancak seçim dönemi sonunda girecek. * Dokunulmazlığı kaldırılan vekil hakkında sadece ilgili suç iddiası ile dokunulmazlık işlemeyecek. Milletvekili başka bir suça karışsa da o suçtan yargılanamayacak ve dokunulmazlığı devam edecek. Başka suçtan yargılanması için dokunulmazlığının bu suç iddiası ile ilgili olarak da kaldırılması gerekecek.