Semerkant Devlet Üniversitesi'nin kararları

Semerkant Devlet Üniversitesi'nin kararları

Özbekistan yapısal reformların en önüne bilimsel çalışmaların seviyesinin yükseltilmesini koyuyor. Ülke kalkınmasının yol haritası konusunda çok önemli bir deneyim oluşturan bu örneği Süleyman Merdanoğlu YURT gazetesi için yazdı.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Âli Meclis’e hitaben yaptığı konuşmada, yükseköğretim sistemindeki mevcut sorunlar ve bunlara ve gelecekteki görevlere yönelik yollar tespit edildi. Örneğin, bu yıl kimya ve biyoloji alanındaki temel ve uygulamalı araştırmaların yoğunlaştırılacağı, bilim insanları için tüm koşulların yaratılacağı ve hedeflenen hibe finansmanı mekanizmasının radikal bir gözden geçirilmesinin olacağı kaydedildi. Bu, tüm kimyagerler için bir dizi yeni görev belirledi.

Eğitim gelişiminin stratejik amacı ekonomiyi güçlendirmektir. Bu amaçla, son üç yılda onlarca yeni yükseköğretim kurumu, şubeleri ve yabancı yüksek öğrenim kurumları Özbekistan Cumhurbaşkanının kararname ve kararları ile kurulmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının malzeme ve teknik tabanının yeniden inşası ve yenilenmesi nedeniyle, Özbekistan Milli Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi, “Yükseköğretim sisteminin flagmanı”na dönüştürülmektedir.” Tüm yükseköğretim kurumları, bilimsel potansiyellerini geliştirme, öğretim ve metodolojik desteği geliştirme, bazı yükseköğretim kurumları ekonomik özgürlük ve kendi kendini finanse etme fırsatına sahiptir. Yukarıdaki reformların uygulanması, Semerkant Devlet Üniversitesi Kimya Fakültesinin ekibi için de büyük gereksinimler belirler.

Semerkant Devlet Üniversitesi’nin zengin gelenekleri ile oluşturulması, Kimya Fakültesi’nin kurulmasıyla yakından bağlantılıdır. Kimya ve biyoloji bölümü, bölgesel sorunları çözmek ve kimyager uzmanlara olan ihtiyaçları karşılamak amacıyla ilklerden biri olarak açılmıştı.

Şu anda fakültede “Analitik Kimya”, “Anorganik Kimya ve Malzeme Bilimi”, “Organik ve Biyoorganik Kimya” ve “Fiziksel ve Kolloid Kimyası” gibi dört Anabilim Dalı faaliyet göstermektedir.

Fakültede kimya, kimya teknolojisi, malzeme bilimi ve yeni malzemelerin kimyası, kimya öğretim yöntemleri uzmanlık alanında lisans, kimya, malzeme bilimi ve yeni malzemelerin kimyası uzmanlık alanında yüksek lisans ve altı uzmanlık alanında doktora öğrencileri yetiştirilmektedir.

Fakültede akademik derece sağlayan bir bilimsel konsey bulunmaktadır. Burada analitik kimya ve fiziksel kimya şifreleme uzmanları bilimsel çalışmalarını savunmaktadır. Fakülteden iki öğrenci Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bursunu ve 10’dan fazla öğrenci Bilim Olimpiyat’ını kazandı.

Fakültede “Birunî” Devlet Ödülü, “Özbekistan Cumhuriyeti Onurlu Gençlik Antrenörü”, “Çalışma Düzeni” Ödüllerinin sahipleri ve Rusya Doğa Bilimleri Akademisinin Muhabir üyesi faaliyet göstermektedir.

Fakülte yüksek bir bilimsel potansiyele sahiptir. Doktorlar, profesörler, bilim adayları, felsefe doktorları, doçentler ekoloji, içme suyu ve gıda sorunlarını çözmek için Cumhuriyet’in sanayi işletmelerinde araştırma yapmaktalar.

Semerkand Devlet Üniversitesi Rektörü Senatör Rustam Holmurodov’un girişimi ile fakülte, modern multimedya araçları, elektronik kartlar ve öğretimdersleri için video projektörleri ile donatılmıştır. Geçen yıldan bu yana, zararlı gazlardan havayı temizlemek için laboratuvar ekipmanları, reaktifler ve baca dolapları kimyasal deneyler yapmak için öğrencilere teslim edildi ve modernizasyon hala devam ediyor.

Fakülte Profesörleri tarafından “Farklı Kimyasal Analiz Yöntemleri” oluşturularak Çevre Durumunun Otomatik İzlenmesi ile Eko-Analitik İzleme Sisteminin Geliştirilmesi”, “İnorganik Maddeler - Koordinatör Bileşiklerin Sentezi, Yapısı, Reaktivitesi ve Ekosistem Tanısında Kullanımlarının Uygulanması” ve “Yüzey içme suyundaki metallerin ve toksik maddelerin kimyasal ve fiziko- kimyasal analiz yöntemleri ile belirlenmesi” gibi alanlarda araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Amonyak dedektörleri için yarı iletken sensörler alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçları Viyana Fiziksel Kimya Üniversitesi tarafından kabul edildi.

Sonuç “Kimyasal Sensörler için Kompozit Malzemeler” bilimsel projesinde kullanılmıştır. Semerkant Devlet Üniversitesi kimyagerlerinin araştırma sonuçları, kimyasal sensörler yaratmaya, amonyak için yarı iletken sensörlerin dinamik ve kalibrasyon özelliklerini araştırmaya ve toksik gazları tespit etmek için analitik ve fiziksel ve kimyasal yöntemlerin kullanımını genişletmeye hizmet etmekdedir.

Fakültenin organik sentez ile ilgilenen öğretim üyeleri de “İzosholin homologlarının sentez ve kimyasal değişikliklerinin incelenmesi”, “İki azot atomu içeren heterosiklik bileşiklerin sentezi ve kimyasal modifikasyonları” gibi alanlarda araştırmalar yapmaktalar. Anabilim Dalında Semerkant bölgesinin çeşitli girişimleri ve teşkilatlarıyla işbirliği yapılmıştır ve onların bilimsel ve teknik problemlerini çözmeyi amaçlayan araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca, fakültede “Doğal ve sentetik malzemelerin yeni sentez, test ve işleme yöntemleri” konusuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmakta.

Rusya Federasyonu ve Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlıkları arasında Mutabakat Zaptı’na göre, Moskova Devlet Üniversitesi (MDU) Kimya Bölümü Fiziksel Kimya ve Kimyasal Enzimoloji Anabilim Dalı ile etkili bir işbirliği oluşturulmuştur. Bunun sonucu olarak, geçen yıl bir kimya bilimi doktoru (DSc) verildi. İşler belirli planlara uygun olarak yürütülmektedir.

Bilim ve bilimsel-pedagojik personelin eğitimi konusunda Kazan Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği kuruldu. Anlaşma kapsamında, lisans ve yüksek lisans öğrencileri şu anda araştırma faaliyetleri yürütmektedir.

Fakülte, “Organik ve İnorganik Maddeler ve Malzemeler Teknolojisi”nde doğal gazdan (metan) ve doymuş gazlardan sıvı yakıtların ve aromatik hidrokarbonların ekstraksiyon yollarını araştırmaktadır. Özellikle, etilen ve propilenin doğal gazdan (metan) ekstraksiyonu, yüksek silikon zeolitlerin üretimi, endüstriyel atıklarda propan-bütan fraksiyonundan aromatik hidrokarbonlar, asetilenden vinil asetat, aseton ve asetaldehit üretimi, eter-aldehit fraksiyonundan etil asetat elde edilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Bilim endüstriye, üretime ayak uydurmazsa verimliliği düşük olacaktır. Bu nedenle “Özkimyasanoat”, “Özbekneftegaz” ve “Öztransgaz” gibi kuruluşlarla güçlü ortaklıklar kuruldu.

Yabancı araştırma merkezlerinin fakültenin bilimsel potansiyeline ilgisi artıyor. Bunun bir örneği Kazakistan Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi’nin “Petrokimya” Laboratuvarı ile işbirliği içinde yürütülen “Metanı Katalitik Aromatlama” projesidir.

Bilim-eğitim-üretim entegrasyonu çerçevesinde personel müşterilerinin önerileri ve yorumları dikkate alınmaktadır. Bu amaçla, mezunların kalitesini üretim gereksinimlerine uyarlamak için müşterilerle seminerler düzenlenmektedir.

Dünya deneyimi yüksek öğrenim için çok önemlidir. Bu bağlamda, Kimya Fakültesinde ABD, Çin, Almanya, Rusya, Japonya, İsrail, Hindistan, Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi birçok gelişmiş ülkelerin üniversitelerinden gelen profesörler tarafından konferanslar verilmiştir. Dersler, esas olarak, zol-jel teknolojisi, nanokimya, kompozisyon malzemeleri, kristallerin kimyası, yeni malzemelerin kimyası gibi modern kimyanın yeni alanlarına odaklanmaktadır.

Bu yıl, bu çalışmayı yeni bir düzeye taşımak için sistematik çalışmalar yapılması planlanıyor. Temel olarak, personel eğitimine çok dikkat edilir.

KAYNAK: Semerkant Devlet Üniversitesi

Süleyman MERDANOĞLU ([email protected])

Özbekistan Uluslararası Altın Miras Vakfı Ankara Bölümü Başkanı