İBB, Türkiye Basketbol Federasyonu'na ihtar yazısı gönderdi

İBB, Türkiye Basketbol Federasyonu'na ihtar yazısı gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dört yıllık protokol süresi dolmasına rağmen Sinan Erdem Spor Salonu’nu tahliye etmeyen Türkiye Basketbol Federasyonu’na ihtar yazısı gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dört yıllık protokol süresi dolmasına rağmen Sinan Erdem Spor Salonu’nu tahliye etmeyen Türkiye Basketbol Federasyonu’na ihtar yazısı gönderdi. 

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında bir protokol ile kullanım hakkına sahip olduğu Sinan Erdem Spor Salonu'nun tüm ekipmanları ile birlikte 4 yıl boyunca TBF'ye tahsis etti. Bu protokol ile salonun tahsisi federasyondayken, tesis 2019 yılında Sayıştay denetimine tabi oldu. Protokol süresinin bitmesi ve Sayıştay’ın TBF’nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmadığını bildirmesi üzerine İBB bir yazı göndererek tesisi bundan sonra kendisinin kullanacağını bildirdi. Yazıda ayrıca Türk sporunun gelişmesi adına TBF ile her türlü iş birliğine açık olunduğu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin sağlanacağı vurgulandı.

"MÜSABAKALAR VE ANTRENMANLAR İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLARIZ"

İBB’den Sinan Erdem Spor Salonu’yla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. ‘Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi’ başlığı altındaki; ‘Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.’

"FEDERASYON BİZİMLE TEMAS KURMADAN TEK TARAFLI AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporu'ndaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporu'na ve bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir.

Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”