CHP’li Karabıyık Bakan Selçuk’a tarikatları sordu…

CHP’li Karabıyık Bakan Selçuk’a tarikatları sordu…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bakanlığın vakıf ve dernekler ile ilişkilerini ve Milli Eğitim Müdürlerinin bu vakıf ve dernekler ile yaptığı iddia edilen çevrimiçi görüşmeleri sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bakanlığın vakıf ve dernekler ile ilişkilerini ve Milli Eğitim Müdürlerinin bu vakıf ve dernekler ile yaptığı iddia edilen çevrimiçi görüşmeleri sordu.

Önergesinde birçok il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin vakıf ve dernek adı altında çalışmalar yapan tarikatların temsilcileri ile yaptığı iddia edilen çevrimiçi toplantıları gündeme getiren Karabıyık’ın önerge gerekçesi şöyle:

“Eğitim ülkeyi geleceğe taşıyan bir köprüdür; yalnızca doğru şekillendirilirse ve yön doğru çizilirse köprü doğru yere taşır. Ancak 19 yıllık AKP iktidarında, temeli gençleri siyasi olarak şekillendirme amacı ile atılan eğitim köprüsü, vakıf ve derneklerin kontrolü altında çökmüştür. Eğitim politikamız çağdaş, bilimsel, laik, eğitim normlarından uzaklaşmıştır. Genellikle anlık reform diye başlatılan, ama altyapısı olmayan projeler ya da ideolojik dayatmalarla yapılan düzenlemeler eğitim sistemini daha kaotik bir yapıya sürüklemiştir. Bu anlayışla, ne yazık ki, vakıf, dernek ve cemaatler eğitim sisteminde etkin rol oynamaya başlamıştır. Bir süredir siyasi iktidar tarafından desteklenen vakıflar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilerini kullanmaya başlamışlardır.”

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi vakıf-derneklerle yaptığı protokollerle yetkilerinin bir kısmını bu kurumlara devrettiğini savunan Lale Karabıyık, Bakan Selçuk'a şunları sordu:

“- Bakanlığınızın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumlu olan İl Milli Eğitim Müdürleri’nin, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olan vakıf ve dernekler ile çevrimiçi toplantı ve görüşmeler düzenlediği iddiaları doğru mudur?

- Bu toplantılar Bakanlık talebi ile mi gerçekleşmiştir?

- Bakanlık talebi ile gerçekleşti ise, bu toplantılara davet edilen vakıf ve dernek temsilcileri hangi kıstaslara göre belirlenmiştir?

- Yapılan bu toplantıların gündemi ve amacı nedir?

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıf ve dernekler ile düzenli bir iletişim halinde olmasının nedeni nedir?

- Bakanlık, planlanan proje ve hizmetler için bu dernek ve vakıfların onay ya da görüşünü mü almaktadır?”