YouTuberlara vergi düzenlemesi ile ilgili detaylar belli oldu

YouTuberlara vergi düzenlemesi ile ilgili detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 31717. sayısında yürürlüğe girdi.

 Son yıllarda ülkemiz dahil dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan sosyal içerik üreticiliği ile ilgili yasal alt yapı oluşturma çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yürürlüğe girdi. İşte detaylar…

 Söz konusu düzenlemeye YouTube değil, tüm sosyal mecralar dahil

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası adlı düzenlemeye göre; internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden muaf olacak.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

youtube.jpeg

 Aynı zamanda mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazancı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 2022 yılı için 880.000 TL’yi aşmadığı sürece söz konusu kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılması mümkün olacak. Öte yandan istisnadan yaralanabilmek amacı ile bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şart olacak.

youtuberlara-geriye-donuk-vergi-sorusturmasi-acildi.jpg

 Bunun yanı sıra sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında değerlendirilecek.

Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına ise istisna hükümleri uygulanmayacak.

 İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerikler paylaşan sosyal içerik üreticileri gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç kapsamında vergilendirilmekte olup, 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/B maddesiyle bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar belirlenen şartlar dâhilinde gelir vergisinden muaf edilecek.