Danıştay, ÇED raporunun iptalini onayladı! Çırpılar Kömürlü Termik Santrali’nin yapımı 3 kez durulmuştu

Danıştay, ÇED raporunun iptalini onayladı! Çırpılar Kömürlü Termik Santrali’nin yapımı 3 kez durulmuştu

Danıştay 6. Dairesi, "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali yönündeki kararını onadı.


Danıştay 6. Dairesi, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine Çanakkale İdare Mahkemesi'nin, "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali yönündeki kararını onadı.


Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan "Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen "ÇED Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. Ancak İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, temyize götürülmüştü. Temyiz başvurusu üzerine de Danıştay 6. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin ÇED Olumlu Raporu'nun iptalinin yerinde bir karar olduğuna ve bu nedenle iptaline gerek olmadığına karar verdi.


KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI
Danıştay 6. Dairesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun da kapalı olduğunu duyurdu.


Daha önce İdare Mahkemesi'nin santralle ilgili ÇED Raporu'nun iptali yönünde verdiği kararda, santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak proje ile ilgili ÇED Raporu'nun Danıştay kararıyla kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı. Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı köylerinde yapılması planlanan 200 MW kurulu güce sahip ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülen santralin iptali için 2016 yılında başlayan çalışmalar sonuçlanmış oldu.


YAPIMI 3 KEZ DURDURULMUŞTU
Yöre halkının çabalarıyla daha önce yapımı üç kez durdurulan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. TEMA Vakfı ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile meslek örgütlerinin bilimsel gerekçelerine rağmen proje için 2018 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti. Üst üste iki kez bilirkişi keşfinin gerçekleştirildiği davada iki bilirkişi raporu da projenin ekosistem üzerinde yaratacağı baskıyı dile getiriyor ve projeyi kamu yararına aykırı buluyordu.