Koronavirüsü atlatan kişiye takipsizlik kararı çıktı

Koronavirüsü atlatan kişiye takipsizlik kararı çıktı

Sağlık Bakanlığı, "Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon" rehberinde güncelleme yaptığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği rehbere göre sağlık çalışanları dışında kalan temaslı takibinde, korona tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde temaslı olarak sayılmayacağını bildirdi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, "Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi" bölümünde, "Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır" denildi.

Rehberde, koronavirüs geçiren kişilerin 3 ay temaslı sayılmayacağı bilgisi ise şöyle:

"Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır. Kesin Covid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Covid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz. Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Covid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm Covid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır.”