TMMOB'dan sel uyarısı!

TMMOB'dan sel uyarısı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bayraklı'da deprem konut alanı olarak belirlenen 374 hektarlık alanın orman vasfı dışına çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

Söz konusu alanda geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıpları olduğu hatırlatılırken, askıya çıkarılan planlarla ilgili yürütmeyi durdurma davası açılacağı belirtildi. Açıklamada “Bakanlık vatandaşı başka bir felakete taşıyor” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30 Ekim depremi sonrası deprem konut alanı olarak belirlenen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 374 hektarlı alanı, sit statüsünü düzenleyerek orman vasfı dışına çıkarmasına sert tepki geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, söz konusu alanla ilgili sit statüsü değişikliğinin Anayasa'nın 169. maddesi (Ormanlar daraltılamaz) 6831 sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olduğu belirtilerek dava açıldığını duyurdu.

SEL FELAKETLERİ HATIRLATILDI

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu alana ilişkin orman vasfı dışına çıkarılması ve sit statülerinin yeniden düzenleme işlemi sonrasında onaylanan 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanmış ve 13.01.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.
1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile en ufak bir ilgisi bulunmadığı, TÜİK verileri ve yürürlükte bulunan plan kararları dikkate alındığında İzmir'de öngörülen nüfusu barındıracak konut alanı bulunduğu, halihazırda belirlenmiş olan kentsel yerleşme alanları dışında ilave konut alanlarına ihtiyaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıplarımızın olduğu ve bu kapsamda kamu kaynakları harcanarak alanın düzenlendiği, buna rağmen bu alanın depremzedelere konut yapmaya yönelik kararların oluşturulmasının geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır."

"TMMOB SESSİZ KALMAYACAK"

Kurul açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Herhangi bir jeolojik-jeoteknik etüd yapılmadan plan kararlarının oluşturulduğu ve yeni felaketlerin kapısının aralandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinin a bendinde “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.” şeklindeki hüküm ve alanın mevcut yapısı dikkate alındığında yapılan işlemin kamu yararına açıkça aykırı olduğu açıktır. Alınan bu kararların alelacele verilmesi yeterli analiz ve çalışmaların yapılıp yapılmadığı konusunda tereddütlerimizin haklı olduğu ne yazık ki onaylanan son plan değişiklikleri ile kesinleşmiştir. Bakanlık tarafından iki sayfalık gerekçe raporu dikkate alındığında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını bütünüyle reddeden bir işlem olduğu, plan değişikliklerine esas olacak kurum/kuruluş görüşlerinin alınmadığı ve jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanmadığı, hususları tespit edilmiştir. Bir felaketten kaçarken yeni bir felaketin kapısının aralanmasına TMMOB’nin sessiz kalmayacağını, bütün bilgi birikimimizle sürecin takipçisi olacağımızı toplumun bilgisine sunarız."