Türk Tabipleri Birliği: TV'ye çıkmak için para teklif eden hekimleri uyarıyoruz

Türk Tabipleri Birliği: TV'ye çıkmak için para teklif eden hekimleri uyarıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), reklam yapmak amacıyla para ödeyerek görsel ve yazılı medyaya çıkan hekimler olduğunu belirterek "Bu uygulamalarla hekimlik ve basın meslek ilkeleri birlikte çiğnenmektedir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık alanındaki reklam yasağına rağmen medya kuruluşlarına çıkmak için para teklif eden hekim ve hastaneleri "Halkın sağlık alanında bilgilenme hakkı, tek gayesi para kazanmak olan sağlık simsarlarının istismar alanı olamaz. Para ödeyerek bu programlara katılmaya tevessül eden hastaneler, doktorlar ve bu programları yapanlar/aracılar, etik ve hukukî olarak yasak bu uygulamadan vazgeçmeliler" sözleriyle uyardı.

Açıklamada tekliflerin, programın izlenirliğine göre değişen fiyatlar içerdiği belirtilerek "Maalesef etik ve bilimsel kaygılardan uzak bu şekilde yapılan TV programları için para ödeyen özel hastaneler ile tıp merkezleri olduğu ve bazı doktorların da ödeme yaparak bu programlara katıldığı bilgileri tarafımıza iletilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sağlık hizmetlerinde açık ya da örtülü/gizli her türlü reklamın yasaklandığının yasal düzenlemelerle açıkça belirtilmiş olduğuna dikkat çeken TTB, RTÜK mevzuatı ve "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine atıfta bulundu.

"İVEDİLİKLE UYARIYORUZ"
Sağlık alanında her türlü reklamın, sağlık hizmetini ticari bir meta haline dönüştürdüğü ve hizmetin gereği gibi ifasını engellediğine işaret edilen açıklamada "Halkın sağlık alanında bilgilenme hakkı ve talebi önemlidir. Anayasa’da kamusal bir hak olarak tanımlanan sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmenin de kamusal bir görev olduğu unutulmamalıdır… Halkın sağlık alanında bilgilenme hakkı, tek gayesi para kazanmak olan sağlık simsarlarının istismar alanı olamaz" denildi.
Açıklamada, "Sonuç olarak para karşılığı çıkılan programlardaki öncelikli amacın halkın bilgilendirilmesi olmadığı kuşkusuzdur. Bu programlarda yapılan, ticari amaçlı itibar kazanma, hasta yönlendirme, hatta bilime uygun olmayan bilgilendirmeler, hekimlik meslek sanatının icrası ile bağdaşmaz. Para ödeyerek bu programlara katılmaya tevessül eden hastaneleri, doktorları ve bu programları yapanları/aracıları, etik ve hukukî olarak yasak bu uygulamadan vazgeçmeleri konusunda ivedilikle uyarıyoruz" denildi.

ttb.jpg