Çanakkale heyeti, Brüksel Ortak Ağ toplantılarına katıldı

Çanakkale heyeti, Brüksel Ortak Ağ toplantılarına katıldı

Çanakkale Belediyesi yöneticileri Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi kapsamında Brüksel Ortak Ağ Toplantısı’na katılarak burada temaslarda bulundular.

Çanakkale Belediyesi'nin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi kapsamında Çanakkale heyeti, 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına katıldı. Heyet, kent yaşamını etkileyen ve etkin kılan pek çok konu başlığı ve bu konuların AB mevzuatlarına yönelik entegrasyonuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesinin içeriğinde yer alan ve AB sürecinde aktif rol üstlenen kurum ve kuruluşları yerinde inceleme ve tanışma faaliyeti olması amacıyla düzenlenen Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, Proje Koordinatörü H. Evrim Akman ile Proje Asistanı Özge Meriç Demir katıldı. Brüksel Çalıştayında ayrıca proje ortağı olan Türkiye Bilişim Vakfı adına Çağdaş Ergin, Tarragona Belediyesi adına da Belediye Meclis Üyesi Maria Begona Florıa Eseberri ve proje ortaklarından Tarragona Akdeniz Akıllı Kent Platformu adına da Genel Müdür Gustavo Cuadrado Moya yer aldı.

Çanakkale heyeti Brüksel'de ilk olarak Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı ziyaret etti ve proje çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Heyet, Brüksel Ortak Ağ Toplantıları programı kapsamında AB'nin Bölgesel ve Yerel Temsilciler Meclisi ile AB mevzuatının hazırlanması, uygulanması süreçlerinde yerel yönetimlerin katkı ve katılımını sağlamak için kurulmuş bir yapı olan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesini ziyaret ederek, çevre, göç, akıllı şehirler, kent ekonomisi, sosyal yaşam evleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Çanakkale heyeti kapsamlı Brüksel gezisinde iklim, ulaşım, hareketlilik, kamu hizmetleri gibi yerel yönetimleri etkileyen konularda AB Kurumları ile işbirliğinde çalışan bir kurum olan Avrupa Şehirler Birliği'nde de bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda; ulaşımın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını ele alan entegre stratejilerle yerel ulaşımı iyileştirmeyi hedefleyen, ulaşım için yenilikçi teknolojiler ve politikalar geliştirmek üzere birlikte çalışan şehir ve bölgelerden oluşan ağ toplantısına da katılarak ulaşım konusunda detaylı bilgiler alan Çanakkale heyeti, ayrıca Avrupa Bölgeler Meclisini de ziyaret etti. AB tarafından açılan proje çağrılarına doğru proje ortağı ile başvuru yapabilmeyi kolaylaştıran, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin sağlanmasında etkin bir sivil toplum örgütü olan Avrupa Bölgeler Meclisi yetkilileri ile bir araya gelen Çanakkale heyeti, özellikle gençlerin istihdamına yönelik proje çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Yoğun bir programla Brüksel gezisini sürdüren heyet, Sürdürülebilir Kentler Birliği ziyaretinde ise sürdürülebilir kentler için iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlıklı gıda, kapsayıcı akıllı şehirler, kültürel miras konularına ilişkin bilgiler aldı. Heyet, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, eko-yenilik ve sürdürülebilir enerji alanlarında hizmet veren özel bir girişim olan Technopolis Group ziyaretinde de kamu, özel sektör, üniversite ve AB kuruluşları ile ortak yürütülen projelere ilişkin bilgiler edindi.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Belediye Başkanları Sözleşmesi ziyaretlerinde ise heyet, yerel yönetim birimlerinin karbonsuzlaşmayı sağlamak, iklim direncini arttırmak, enerji yoksulluğunu azaltmak amacıyla oluşan iklim ve enerji başkanlar sözleşmesinin ayrıntılarını dinledi.