Alevi Çalıştayı'nda birlik mesajı

Alevi Çalıştayı'nda birlik mesajı

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun öncülüğünde 9-10-11 Mart’ta düzenlenen Alevi çalıştay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 gün sürdü. Çalıştay sonunda sonuç bildirgesi yayınlandı.

Cihan Güner / YURT

Alevi Bektaşi Federasyon bileşenleri olmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Şubesiz Dernek ve Cemevlerimiz, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Ocaklar, Dergahlar, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler, kurum başkanları, yöneticiler, kadınlar, gençler, Pirler, Dedeler, Analar, Hakk aşıkları, Zakirler ve araştırmacıların da olduğu yüzden fazla katılımcı ile gerçekleşti.

"Türkiye olmak üzere, Ortadoğu,  Balkanlar ve tüm dünyada yaşayan aleviler önemli oranda tehdit altında" olduğu belirtilen çalıştayda "İçinde bulunduğumuz siyasal sürecin ağırlığı dikkate alındığında burada önemli oranda alevi kurumların bir arada olması oldukça değerlidir. Bu nedenle bu çalıştayda gelecek kaygısı taşımadan benlik yerine biz olmayı ve birlikte olmayı hedefledik" denildi.

Alevi toplumunun sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay 12 başlıklı bir çalışmayla yapıldı.

O 12 başlık şu şekilde:

Alevi inancının temelleri, Alevilerin hukuku
 
Alevilerde kadın

Alevilerde gençlik

Alevilerin tarihi

Alevilerin sorunları, güncel talepleri, mücadele programı

Alevilerde örgütlenme ve birlik

Aleviler ve siyaset ilişkisi

Aleviler ve Laiklik

Aleviler ve sanat

Aleviler ve basın yayın

Aleviler ve mevcut hukuksal sorunlar

Alevi kurumlarında tüzük

Bu başlıklar kapsamında yapılan atölye çalışmalarında konular detaylıca değerlendirilerek masalardan çıkartılan sonuçlar genel heyete sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu çalışmalar olgunlaştırıldı.

Çalıştayda Alevilerin sorunlarının çözümü için önemli belirlemeler ve öneriler ortaya konuldu. 

Bir programın ortaya çıkarması için ilk adımın atıldığı belirtilerek, çalışmanın bundaki sonraki aşamalarında; hedef; konuya ilgi duyan akademisyen, araştırmacı, kurum yöneticileri genel alevi kitlesinin de görüşlerini alarak zenginleştirilmiş metinlerin yeniden toplanacak alevi kurultayında son hali verilerek nihai bir programa dönüştürmek olduğu ifade edildi.

"Bu çalışma ile Alevilerin öncelikle kendi değerlerini koruyarak yaşamın her alanında kendi sözünü söylemesi hedeflenmektedir. Böylelikle bundan sonra Alevilerin inancından ve geleneğinden bugüne kadar taşıdıkları değerleri esas alan ortak bir dilin yeniden oluşturulması ve başta Alevi kurumları olmak üzere her yerde daha güçlü Alevi toplumsallığının oluşturulmasına olanak sağlamaktır" denilen açıklamada, "Alevi Bektaşi Federasyonu olarak kanaatimiz burada bulunan tüm canların vermiş oldukları katkılar ile sonrasında verecekleri katkıları harmanayarak oluşacak nihai metnin Alevi toplumunun geleceğine ışık tutacağı yönündedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şu şkilde bitirildi:

Hepimize düşen görev Alevilik yolunda el ele el hakka düsturu ile tüm alevi kurumlarının ve alevi çevrelerin bir araya gelip el birliği ile oluşan programa katkı koyarak uygulanmasını sağlamaktır.

Ülkemizde uygulanan tekçi inanç dayatmasına karşı farklı inançların yaşam hakkını ve inançların eşitliği esas alınmıştır.

3 gün süren bu çalıştayda; Alevi kurumların ortak ve birlikte hareket edilmesi kabul görmüştür. Çalıştayda Alevilerin birliğinin sadece bir coğrafyadaki Alevilerin birliği ve sadece Alevi dernek, Vakıf ve Federasyonlarının birliği değil; aynı zamanda bir Alevi kurumu konumunda olan Alevi köy derneklerinin, Alevi köy Muhtarlarının, Alevi milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının, Alevi sanatçıları, yazarları, hukukçuları, gençleri, kadınları, iş insanlarının ve Dünyanın farklı Coğrafyalarına yayılmış bulunan tüm Alevilerin birliğini amaçlayan,  Dünya Aleviler Birliği olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Biz Alevilerin ve Alevilerin mevcut kurumlarının Dünya Aleviler Birliğini oluşturmak hedefiyle hareket edeceğinin, tüm muradımızın bunu gerçekleştirmek olduğunun ve bu büyük birlikteliğin bizler açısından en büyük heyecan olduğunun bilinmesini istiyoruz. 

Çalıştayımız süresince bu çalıştaya ev sahipliği yapan, desteğini ve dostluğunu bizlerden esirgemeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya, konakladığımız ve çalıştayı yaptığımız otelde bizlere hizmet veren emekçi Can’larımıza, çalıştaya katılan, sözlü yazılı destek sunan tüm Can’lara şükranlarımızı sunarız.

Biz Aleviler, yolumuza bu heyecan ve aşkla, kadimden bize devredilmiş bu kutsal mirası aynı şekilde gelecek kuşaklarımıza teslim etmek için uğraş vereceğiz. 

Mücadelemiz ve tüm çalışmalarımız yola revan olmak ve yolu cümleden ulu kılmaktır.

Cümle canlara ve yolu cümleden ulu kılanlara aşkı niyazımızla selamlıyoruz.

Hak yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun