Bekaroğlu'nun HES önergesine cevap geldi

Bekaroğlu'nun HES önergesine cevap geldi

Mehmet Bekaroğlu'nun HES projeleriyle ilgili verdiği sorusuna cevap geldi. Enerji Bakanlığı 570 projenin tamamlandığını belirtti.

Enerji Bakanlığı,   CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun HES’lerle ilgili verdiği yazılı soru önergesine cevap verdi.

Mehmet Bekaroğlu 24 Mayıs 2016’da verdiği 7-5865 sayılı soru önergesinde ülke genelinde kaç tane HES olduğunu ve HES’lerin kaç tanesinin baraj, kaç tanesinin kanal tipi olduğunu sormuştu. Bekaroğlu önergenin devamında şu soruları yöneltiyordu:

Kaç HES projesi tamamlanıp üretime başlamıştır? Bu HES’lerde üretilen enerji miktarı nedir, bu miktarda kanal tipi HES’lerin payı nedir?

HES’ler yapılırken ÇED raporları, bilirkişi ve uzman görüşleri çevreye verilen zararın tartışmalı olduğunu ifade ederken, gerçekten HES’lerle elde enerji feda ettiğimiz değeri karşılayacak mıdır?

570 HES PROJESİ TAMAMLANDI

Enerji Bakanlığı tarafından verilen cevapta ise Mayıs 2016 sonu itibariyle 570 adet HES projesinin tamamlandığı, bunun 113’ünün baraj, 457’sinin kanal tipi olduğu bilgisi veriliyor. Enerji Bakanlığı bu verilere ek olarak

2015 yılsonu itibariyle hidrolik üretimin saatte 66.903,2 gigawatt  (GWh) olarak gerçekleştiğini, 2015 yılının sonu itibariyle barajlı santrallerin toplam kurulu gücünün 19077,2 megawatt (MW) olduğunu belirterek söz konusu HES’lerin Türkiye kurulu gücüne katkısı %26,1, akarsu santrallerin toplam kurulu gücünün 6790,6 MW olduğunu ve Türkiye kurulu gücüne katkısının yüzde 9,3 olduğunu ifade ediyor.

bakanlık, 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanununda yapılan düzenlemeler ile yerli katkı ilaveleri verildiği, üretilen elektrik enerjisinin uygulama fiyatları üzerinden 10 yıl sürecek alım garantisi ile desteklendiğini de belirtiyor.