Çevreye karşı cimri davranıldı

Çevreye karşı cimri davranıldı

TÜİK tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de çevresel harcamalar için 88 milyar liradan fazla vergi toplandı fakat sadece 32 milyar lirası kullanıldı TÜİK tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de çevresel harcamalar için 88 milyar liradan fazla vergi toplandı fakat sadece 32 milyar lirası kullanıldı TÜİK tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de çevresel harcamalar için 88 milyar

Mümtaz BUDAK / YURT

1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’ye ait çevre istatistiklerinin özetini sundu. 2016 yılına ait TÜİK verileri incelendiğinde ise çevre için yapılan harcamaların yaklaşık üç katı vergi geliri elde edildiği fakat nüfusun çevreye maliyetinin ağır olmaya devam ettiği gözlemlendi.

5.7 MİLYON TON TEHLİKELİ ATIK OLUŞTU

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu (sera gazlarının atmosferdeki miktarı), CO2 (karbondioksit) eşdeğeri olarak 496 milyon tonun üzerinde ölçüldü. Veriler itibariyle imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağ- lık kuruluşları ise 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 45 milyon ton atık oluşturdu. Toplam çevresel harcamalar ise 2016 yılında 31,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti ve harcamaların yüzde 76,1’ini kamu sektörü finanse etti. Aynı dönemde kaydedilen toplam çevresel vergi tahakkuku da 88,7 milyar lira seviyesinde tespit edildi. Hükümet tasarrufundaki 64,5 milyar liralık fark da ayrıca dikkat çekti.

TÜİK verileri itibariyle, belediye nüfusunun yüzde 98,2’sine ve köy nüfusunun da yüzde 99,2’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayide kullanılmak amacıyla 2016 yılında su kaynaklarından 17,3 milyar metre küp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 58,2’si denizlerden, yüzde 16,1’i barajlardan, yüzde 13’ü kuyulardan ve yüzde 7,9’u da kaynaklardan kullanıldı.

ATIK SULARIN SADECE YÜZDE 71'İ ARITILDI

TÜİK’in atık su verilerine göre, belediye nü- fusunun yüzde 90’ına ve köy nüfusunun da yüzde 54’üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Aynı zamanda belediye nüfusunun yüzde 75’inin ve köy nüfusunun da sadece yüzde 8’inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 71’inin atık sularının arıtıldığı tespit edildi. Deşarj edilen toplam 14,9 milyar metre küplük atık suların ise yüzde 79,2’si denizlere, yüzde 17,5’i akarsulara bırakıldı.