'İmar barışı'nın ayrıntıları Resmi Gazete'de yayınlandı

'İmar barışı'nın ayrıntıları Resmi Gazete'de yayınlandı

İmar barışına temel olacak "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine" ilişkin esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" tebliğine göre, belge 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek.

Tebliğe göre, belge için başvurunun 31 Ekim'e kadar yapılması ve belge bedelinin 31 Aralık'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Belge için e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması yoluyla da başvuruda bulunulabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli metrekare başına; tarımsal amaçlı basit binalar için 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1,000 lira, sekiz ve daha yüksek katlı binalar için 1,600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar için 2,000 lira, güneş enerjisi santralleri (GES) için MW başına 100,000 lira esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

"Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından denetlenebilir" denilen tebliğde, "Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur" uyarısına yer verildi.

Tebliğe göre, "Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınır. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez."

Tebliğde ayrıca, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Sayıştay görüşü alınan işbu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denildi.