Kadir Topbaş 'kokutarak' gitmiş

Kadir Topbaş 'kokutarak' gitmiş

Sayıştay Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki “umumi tuvaletleri” yasaya aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale ettiğini ortaya çıkardı.

2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki “umumi tuvaletleri” yasaya aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale ettiğini ortaya çıkardı. İhaleye gerekçe olarak “insanlar tuvaletler kapalı olduğu için ihtiyaçlarını ağaçların altında gideriyordu. Bu da salgın hastalık riskini ortaya çıkarıyordu” ifadesini kullanan İBB'yi de “bilerek bu zemini hazırlamakla” suçladı.

SAĞLIK A.Ş.'DEN ALINDI

Gazetetem İstanbul’un haberine göre, İBB, 17 Haziran 2011 tarihli ve 1475 sayılı Meclis kararıyla kendi tasarrufunda bulunan tüm alanlarda kiralanan tuvaletlerin kira sözleşmelerinin feshetti. Aynı meclis kararında, yeni oluşturulacak tuvaletler ile birlikte bunların işletmeciliğinin 10 yıl süreyle İBB'nin iştiraklerinden biri olan Sağlık AŞ’ye devredildi. Ancak bu karar İBB Meclisi tarafından 17 Haziran 2016'da iptal edildi. Gerekçe olarak da Sayıştay Başkanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nu gösterildi. Sonrasında ise 'pazarlık usulüyle' bir firmaya ihale edildi.

İBB Meclisi'ni zora sokacak 2016 Sayıştay raporunda "İstanbul Geneli Tuvalet Birimlerinin İşletilmesi Hizmet Alım İşi’nin hem 2016/236581 ihale kayıt numaralı hem de 2016/384533 ihale kayıt numaralı ihalelerinin yanlış ihale usulü seçilerek gerçekleştirildiği ve 4734 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelere uygun bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTTI

İBB tarafından Sayıştay Başkanlığı'na yapılan açıklamada ise 2011 yılında belediyenin iştiraki Sağlık A.Ş.'ye 10 yıllığına devredilen tuvaletlerin işletmesinin 2016'da geri alındığı belirtilerek, "Devralınan mevcut tuvaletlerin işletilmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde yeterli eleman araç gereç ve ekipmanların bulunmaması sebebiyle park ve yeşil alanlarda bulunan bu modüler tuvaletlerin işletmeye açılması amacıyla ivedi olarak ihale yapılmasının zorunlu olması ortaya çıkmıştır. Kapalı durumda olan bu tuvaletlerin acil olarak işletilmesinin yapılmaması durumunda parkları kullanılacak olan yurttaşların tuvalet ihtiyaçlarını park ve yeşil alanlarda gidermesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar kullanılan bu park ve yeşil alanlarda tuvalet ihtiyacının parklarda, çimler üzerine ağaçların çanak alanlarına, bodur bitki ve çalılık alanlara yapılması nedeniyle yaz mevsiminin artan hava sıcaklıkları ile birlikte salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalınmıştır. Açık ihale usulü ile bir ihalenin yapılıp sonlandırılması süreci için uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Toplum sağlığını ve olası salgın hastalık riskini göz önünde bulundurarak pazarlık usulü olarak ihale yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

RİSK BİLEREK ÇIKARTILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayı yeterli bulmayan Sayıştay Başkanlığı, İBB'nin 2011 yılında meclis kararıyla 10 yıllığına Sağlık A.Ş.'ye devrettiği bir işi gerekli planlamayı yapmadan 2016 yılında iptal ettiğini belirterek, "İBB bu iptalle birlikte salgın hastalık riskinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Aynı şekilde ortaya çıkan durumu da idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması şeklinde değerlendirmiştir. Bu durum karşısında da öncesinde gerekli tedbir ve planlamanın yapılmamasından kaynaklı olarak söz konusu ihalenin pazarlık usulü ile ihale edilmesi söz konusu olmuştur" açıklamasını yaptı.

İBB PAZARLIK ŞARTLARINI HAZIRLADI

Pazarlık usulü ihalenin, 'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' durumunda yapılabileceğini belirten Sayıştay İBB'ye, "Kanun gereği temel ihale usulü olan açık ihale usulü terk edilerek pazarlık usulünün şartlarına zemin hazırlanmasının söz konusu olduğu düşünülmektedir. Gerek 2016/236581 ihale kayıt numaralı ve gerekse de 2016/384533 ihale kayıt numaralı ihalelerinin yanlış ihale usulü seçilerek gerçekleştirildiği ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelere uygun olmadığı değerlendirilmektedir" suçlamasını yöneltti.