Sarıyer’de imar sorunu masaya yatırıldı

Sarıyer’de imar sorunu masaya yatırıldı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, imar barışının halkı kucaklamadığını söyleyerek, “Mülkiyet sorunu çözülmeden imar barışı olmaz” dedi

MÜLKİYET sorununun çözülemediği ilçelerden biri olan Sarıyer’de imar barışı kime ne getiriyor? Mutlu son mu, gözyaşı mı? Barış mı, kaos mu? İmar barışı nedir, ne değildir? Tüm bu soruların cevabını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, muhtarlar, mahalle dernekleri ve STK’ların katılımıyla düzenlenen toplantıda açıkladı. 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici maddenin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesiyle gündeme gelen imar affı Sarıyer Belediyesi tarafından muhtarların, mahalle derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda tüm yönleriyle masaya yatı- rıldı.

TEMEL KONUMUZ; MÜLKİYET

Toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’de 2009 yılından bugüne temel uğraşları- nın mülkiyet sorunun çözümü oldu- ğunu söyleyerek, “ 2009 yılında bu işe başladık. O günden bugüne temel bir uğraşı alanımız vardı. Önce gecekondularla ilgili bir birim oluşturuldu. Bu birim zamanla ilerledi ve bu konu Belediye Meclisimiz de görüşülmeye başlandı. Mülkiyet probleminin çö- zümü için bir çaba içerisinde olduk. Bir yol haritası çıkarıldı ve bu doğrultuda yola çıkıldı” dedi.

‘ALTYAPISI DOĞRU KURULMADI’

Mülkiyet sorununun çözümü için vatandaşlarla birlikte çalışılması gerektiğini dile getiren Genç, “Bir tane temel olgu var o da halk. Sarıyer’de mülkiyet sorununun çözümü ancak burada yaşayan insanların içinde olduğu bir çalışmayla mümkün olabilir. Bu işin altyapısı doğru bir şekilde yapılmış olsaydı sokaklarda asılan o pankartlara gerek kalmayacaktı” diye konuştu.

Çıkan yasanın şu anki haliyle bir tapu veya mülkiyet sorununun çözü- müne yönelik olmadığının altını çizen Başkan Genç, “Sadece yapı belgesi veriliyor. Bu çıkan yasa dikkat ederseniz mülkiyet sorunu olmayan diye başlıyor” dedi. Teknik konularla bilgi veren Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay ise, kanunun nasıl çıktığını ve uygulamasının nasıl olacağını anlattı. Atalay, “Bu bir torba kanun ve bu kanunun içerisinde imar barışı ile alakalı bir maddemiz var. Bu düzenleme ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların belli bir bedel karşılı- ğında kayıt altına alınmasına ilişkindir. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen noktalara paranızı verip belgenizi alacaksınız. Bu para kentsel dönüşüm fonuna aktarılacak” diye konuştu.

İMAR BARIŞI KANUNU NEDİR?

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici maddenin Bakanlar Kurulu’nda geçmesiyle yürürlüğe giren ‘İmar Affı’ düzenlemesi, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların belli bir bedel karşılığı kayıt altına alınmasına ilişkindir. Yapı kayıt belgesi gelirleriyle bakanlığa kentsel dönüşüm fonu oluşturulması amaçlanan düzenlemede doğrudan tapu veya mülkiyet hakkı tanınmıyor.

YAPI KAYIT BELGESİNİN OLANAKLARI

Milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren düzenleme yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanmasına olanak sağlıyor. Bu yapılara ilişkin alınan bir yıkım kararı veya tahsil edilemeyen para cezaları yeni dü- zenleme ile iptal oluyor. Ancak elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları- nız varsa yıkım ya da idari para cezanız yoksa yapı kayıt belgesi bu anlamda bir avantaj sağlamıyor. Sarıyer’de yıkım kararı olan bir gecekondu mahallesi olmadığı ve mahallelerin tamamına yakını altyapı hizmetlerinden yararlandığı için bu kanun mülk sahiplerine bir kazanç sağlamıyor.

İMAR BARIŞI NE GETİRİYOR

 İmar barışı düzenlemesi mülkiyet sorunu olmayan, ruhsatlı başlamış ve kaçak duruma düşmüş binaları kesin olarak kurtarıyor. Bu kanun ilçelerde ruhsatlı başlamış ve ruhsatına aykırı inşa edilmiş, muvafakat sorunu olamayan müteahhit yapıları için kolaylık sağlıyor. İmara aykırı olarak fazladan yapılan inşaatların bu düzenleme ile kat mülkiyetine kavuşmasının önü açılıyor. Kaçak plazalar veya kaçak projeler bu düzenleme ile yasalaşıyor ve kat mülkiyeti tapularını alabiliyor. Kaçak katlar kat mülkiyeti ile satılabilir alanlara dönüşeceği için müteahhitlere olağanüstü gelir sağlanıyor. Çıkarılan yasa ile imar suçları suç olmaktan çıkıyor.

SARIYER'DEKİ YAPILA NASIL ETKİLİYOR?

Yapıların çoğu 3.şahıslara ait arazilerde bulunan Sarıyer’de imar affı beklentileri karşılamaktan oldukça uzak. Bu kapsamda ilçede bulunan gecekondu yapıları imar affı düzenlemesinden yararlanamıyor. Örneğin Derbent Mahallesi’nin yüzde 50’den fazlası üçüncü kişi mülkiyetinde olduğu için yararlanamıyor. Aynı şekilde Baltalimanı Mahallesi’nin bir kısmı ile FSM Mahallesi’nin tamamının mülkiyetinin yüzde 55’i üçüncü şahıs arazileri üzerinde bulunuyor.

Sarıyer’de mülkiyetler daha çok İBB, hazine ve vakıf arazisi üzerine kurulduğu için mülkiyet sorunu çözü- lemiyor. Sarıyer Belediyesi mülkiyet sorununun çözümünde kendisine ait arazileri rayiç bedel 4 bin 500 TL iken 350 TL’den Ayazağalı hak sahiplerine satarak birçok kişinin tapu almasını sağladı. Başkan Şükrü Genç, mülkiyet sorununun çözümü için hazine yerlerinin halka en ucuz maliyetle satılmasını talep ediyor.