Madencilikte 'kurtarılmış bölgeler' kuruluyor

Madencilikte 'kurtarılmış bölgeler' kuruluyor

Madencilikte 'kurtarılmış bölgeler' kuruluyor. Birbirine yakın sahalar birleştirilebilecek, işçi güvenliğini de yarısı şirket elemanlarından oluşacak dar bir komisyon sağlayacak.

Yeni çıkarılan yönetmelikle birbirine bitişik veya yakın maden sahalarının işletme ruhsatları birleştirilerek “maden bölgesi” ilan edilebilecek. 'Büyük maden şirketlere kıyak' olarak nitelendirilen uygulamanın madencilikte “tekel” yaratacağı belirtiliyor.

KOMİSYON OYUNU

Öte yandan madenlerin denetiminde de değişikliğe gidildi. Yönetmeliğe göre “Maden Bölgesi Komisyonu” kurulacak. Madencilik faaliyetlerinin her türlü denetimini yapacak komisyon, valilik ve belediyeden birer kişi ile ruhsat sahibi şirketten iki kişiden oluşacak. Böylelikle çevrenin yanı sıra işçi güvenliği de yarısı şirketten oluşacak “dar bir grubun” insafına devredildi. Komisyonun görevleri şöyle sıralandı: “Madencilik faaliyetlerinin projeye göre yürütülmesini sağlamak. Madenin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol etmek, gerekli tedbirleri almak ve ölçümleri gerçekleştirmek. İşletme güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol etmek ve önerilerde bulunmak.”

Yönetmeliği değerlendiren çevreci avukat Arif Ali Cangı, artık çevre, sağlık ve çalışma bakanlıkları ile belediyelerin, maden bölgelerinde hiçbir etkisinin kalmayacağını söyledi. Cangı, şunları kaydetti:

“Maden bölgesindeki gruplar, madencilik için irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma yapılabilecek. Plansız madenciliğin önü iyice açılıyor. Yerin altında maden olan alanlarda yaşayan insanları ve diğer canlıları yerinden yurdundan edecek, her türlü denetime kapalı, dev maden şirketleri tarafından kapatılan bölgeler yaratılmak isteniyor. Buna sessiz kalınamaz.”