Akademik sansür

Akademik sansür

Barış bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik soruşturma, karalama ve linç kampanyası yeni bir evreye ulaştı. Göç İdaresi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) aralarında Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun da bulunduğu üç akademisyenin bilimsel bir konferansa katılımı engelledi.

Barış bildirisine imza atan akademisyenlerden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Yrd.Doç.Dr. Latife Akyüz ve ismini vermek istemeyen bir akademisyen Göç İdaresi ve TODAİE tarafından düzenlenen Anadolu’da Göç adlı konferansa yolladıkları bildiri özetlerinin kabul edilmesinden kısa bir süre sonra, kendilerine bildiri konularının uygun olmadığı ve konferans kapsamından çıkarıldığı bildirildi.
Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre: Niye reddettiklerini söyleyecek kadar cesaretlerinin olmadığını belirten Akyüz özet gönderen bir akademisyene ise hiçbir gerekçe gösterilmeden bu kuruldan çıkarıldığını kaydetti. Akyüz, “Özetleri kabul edilen bildirilerimizin programdan çıkarılması bir kamu kurumu bir akademik kurum tarafından uygulanan sansürdür. Bu sansürün asıl nedeni barış bildirisini imzalamış olmamızdır. Nitekim bu husus yaptığımız temaslarda sözlü olarak da teyit edildi.Bunların bir sonuncusu da yansız ve tarafsız olması gereken bir kamu kurumu ve akademik kurum üzerinde gerçekleştirilmiş ve bilimsel bir toplantıya bildiri sunmamız hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmadan keyfi olarak engellenmiştir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ise bilimsel konferansın danışma kurulunda olduğunu belirterek bir gerekçe gösterilmeden çıkarıldığını kaydetti. Lordoğlu böyle bir uygulamanın kendilerine karşı yapılan bir ayrımcılık olduğunu belirterek akademik gelenek ve uygulamayla bağdaşmayan bir gelişme yaşandığını vurguladı. Kamu kurumu olduğu için böyle birşey beklemediklerini kaydederek, “Hakkaniyete uymayan birşey kabul etmiyorum bu durumu. Gereken tepkiyi göstereceğiz. Göç İdaresini arayıp bu durumdan rahatsız olduğumu gereken tepkiyi vereceğimi söyledim”dedi.